Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Tuesday, June 7, 2011

Едгар Кейси за уроците ни на тази Земя

От форумът в Порталът:

Ще споделя това което ме впечатли в една от книгите на Е.Кейси, човекът работил с акашовите хроники и оставил след себе си десетки хиляди досиета и биографии на хора потърсили помощ при него.
При около 10 000 регистрирани случаи, на по-малко от 20 човека той е казал, че следващото им идване на Земята ще бъде изцяло по тяхно желание.

Според него (и не само) душата попаднала тук има един урок, да развие и работи с Любовта, да усвои магията на даването и приемането, чрез помагане и отдаденост на другите. След като усвои тези уроци, тя няма повече работа тук, както казва той, Бог има много домове и Земята е само един от тях, тук ли си!?- това ти е работата.
След като човек усвои тези уроци, ако реши да се върне на Земята, то това е с цел мисия, той е вече завършена душа в този еволюционен цикъл и идването му отново тук е да даде, знания, уроци, тема. Тези души могат да бъдат навсякъде край нас, те работят в малки групи, имат точно определена цел и когато решат, че са направили това за което са дошли си отиват.
Друга душа е съвършената душа, ако реши да дойде, то е за кратко и с цел себеотдаване, дарява себе си в полза на всички, жертва се.
А нашата работа е да учим и това може да стане в най-обикновени условия, една от малкото, на които е казано, че следващо връщане ще е по нейно желание е жена, домакиня, отдала живота си в полза на всички, с които се е срещнала, отдадена на семейството и приятелите си. Това като за последно разбира се, но дава идеята, че да завършиш цикъла не е нужно да правиш нещо велико, а просто да бъдеш и да даваш. Тайната е в намерението, а не в действието.
Първият учител сам на себе си е човекът.

No comments:

Post a Comment