Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Saturday, January 15, 2011

Енергията според Фън Шуй

Тази неуловима, вездесъща енергия тече по улиците, пътеките, реките, релсите, стълбите и коридорите, прониква през вратите. 

Или не тече, препъвайки се в остри ъгли и потъвайки в съборетини или купчини непотребни вещи в дома ни. 

Всеки път, когато нещо бъде направено по съвършен начин, ци се възражда.

Един поет, написал стих, създава ци.

Домакинята приготвила чудесен сладкиш, също създава ци.

В дома ни преди всичко ни интересуват предметите, които нашето подсъзнание възприема като стимул за радостно обновление, отпускане или удоволствие.

Според фън шуй всяка вещ, изработена ръчно от естествени материали може да служи за източник на позитивна енергия. Ако са използвани природни материали – дърво, камък и майсторът е работил с топлота и любов, то ценността на такава вещ е изобщо уникална.

No comments:

Post a Comment