Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, August 30, 2010

Много приятна мантра

********************

Аз излъчвам спокойствие и сигурност към хората около себе си.

Аз зная, че моето подсъзнание е продуктивно и че всичко, което му внушавам чрез моите мисли и вяра ще намери израз и ще се прояви в моя живот.

Аз се вслушвам в своя вътрешен глас, който ме допуска винаги и само до доброто и правилното.

No comments:

Post a Comment