Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Saturday, September 29, 2012

Научете децата си

Научете децата си, че нямат нужда от нищо извън себе си, за да бъдат щастливи и че истинското щастие се намира вътре в тях. Научете ги на това и ще сте им дали велик урок.

Научете децата си, че всеки опит е успех и че всяко усилие постига победа, като първото е не по-малко достойно за уважение от последното.

Научете децата си, че са дълбоко свързани с всичко в живота, че са Едно Цяло с всички хора и с цялата Природа. Научете ги на това и ще сте им дали велик урок.

Научете децата си, че живеят в свят на великолепно изобилие, че има достатъчно за всекиго и че най – великото е не да трупаш, а да споделяш и тогава ще получиш най – много.

Научете децата си, че от тях не се изисква нищо, за да бъдат достойни за почтен и пълноценен живот, че няма нужда да се състезават с никого за нищо и че благословията на Живота ще получат всички.

Научете децата си, че за любовта няма условия, че не трябва никога да се тревожат дали няма да изгубят вашата любов и че най – големия дар, който могат да поднесат на света, е тяхната безусловно споделена любов.

Научете децата си, че да бъдеш неповторим, не значи да се сравняваш, защото всеки е различен.

Научете децата си, че не съществува нищо, което не биха могли да направят, но каквото и да правят – трябва да е със Сърце.

Научете децата си на тези неща и ще сте им дали велик урок за цял живот. Научете ги на това не с думи, а с дела; не като им го кажете, а покажете. Защото децата ще ви подражават, ще искат да станат като вас и дори да се състезават с вас въз основа на онова, което правите.

Нийл Доналд Уолш

1 comment: