Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Friday, March 11, 2011

Играта - 4 - Флорънс Сковъл Шин

Интуиция или водачество

Няма по-велико постижение за човека от това да познава силата на думите си и да следва интуицията си. Чрез словото той задвижва невидими сили и може да възстанови тялото си или да преобрази делата си.

От всичко това се разбира, че е изключително важно да подбираме правилно думите си, а така също и твърденията, които искаме да изпратим в невидимия свят.

Човек трябва да направи първата крачка. „Приближете се към Бога, и Той ще се приближи към вас“.

Често ме питат как се постига това.

Аз отговарям: „Облечи в думи искането си и не прави нищо докато някак си не ти се подскаже. Поискай да ти се подскаже с думите: «Безграничен разум, разкрий ми, моля те, пътя, нека да разбера мога ли да направя нещо».

Отговорът ще получите по интуитивен път (или хрумване); случайна реплика или пасаж от книга и т.н. Отговорите понякога ни стряскат с точността си. Например: една жена искаше да получи голяма сума пари. Тя се обърна с думите: «Безграничен разум, моля те, разкрий за мен пътя към незабавно благоденствие, нека всичко, което ми се пада по божествено право стане мое, нека над мен завали изобилие от блага». После добавила: «Подскажи ми чрез нещо, какво мога да направя».

Скоро просветнала мисълта: «Дай на някоя приятелка (която ти е оказвала духовна помощ) сто долара». Тя споделила хрумването с друга приятелка, която я посъветвала: «Почакай да ти се подскаже с още нещо, преди да дадеш». И тя зачакала. Същият този ден срещнала жена, която казала: «Днес дадох на един човек един долар; за мен това е все едно ти да дадеш сто долара някому».

Това било безпогрешно подсказване — тя разбрала, че трябва да даде стоте долара. Това било подарък, който се оказал голяма инвестиция, защото наскоро след това по забележителен начин получила голяма сума пари.

Когато дава, човек отваря пътя за получаване. За да създаде активност във финансите, човек трябва да дава. Десятъкът, т.е. даването на 1/10 част от дохода, е стар еврейски обичай, доказал, че води до увеличаване на средствата. Много от най-великите хора на тази страна са раздавали една десета част от доходите си и не зная случай това да не се е оказало добро вложение.

Раздаденият десятък се завръща благословен и умножен, но подаръците или десятъкът трябва да се дават с любов и с радост, защото Бог обича «оногова, който драговолно дава». Сметките също трябва да се плащат с добро настроение. Парите трябва да се дават без страх, с благословия.

Такова отношение прави човека господар на парите. Те са негови, за да го слушат и тогава думите му отварят огромни източници на богатства.

«В ума, тялото и в делата да настъпи Божествен порядък»

Нерешителността е препъни-камък по пътя на много хора. За да я превъзмогнете, често изричайте следното твърдение: «Непрекъснато съм под въздействието на вдъхновение. Вземам бързо правилни решения».

Идеалната себереализация или божественият замисъл

„Безграничен разум, разкрий пътя за проявата на божествения замисъл за моя живот; нека се прояви талантът в мен; нека видя ясно съвършения план“.

Съвършеният план включва здраве, богатство, любов и идеална себереализация. Това е квадратът на живота, който носи пълно щастие. След като човек предяви това искане, той ще стане свидетел как в живота му настъпват големи промени, защото почти на всеки се е случвало да се скита далеч от божествения замисъл.

Формулирайте ясно молбата си и постигането на желанието ви ще бъде лесно и успешно.

Не е необходимо човек да онагледява или да търси непременно мисловна картина за своето желание. Когато иска от божествения замисъл да му се разкрие, ще получи изблици на вдъхновение и ще започне да вижда собствените си големи постижения. Това е картината или представата, към която той трябва да се придържа без колебание.

Онова, което човек търси, от своя страна търси него — така телефонът е търсил Бел!

Бог обича хората, които с радост дават и с радост получават.
...............................................

Отричане и утвърждаване

Всичко добро, което трябва да се прояви в живота на даден човек, е вече осъществено в божественото съзнание и се реализира чрез благодарността на този човек или чрез изричаните от него думи. Така той трябва да бъде внимателен и да се стреми към проявяването единствено на божествената идея, защото често с „празните си думи“ човек си изпросва неуспехи и нещастия.

Следователно от изключителна важност е да се формулират правилно исканията, които човек предявява, за което стана въпрос в предишната глава.

Ако човек желае да получи дом, приятели, пост или други добри неща, то нека в искането си спомене „божествения избор“.

Ето пример за това: „Безграничен разум, разкрий, моля те, пътя, за да ми бъде дадена възможността да получа подходящия дом, подходящия приятел, подходящия пост. Благодаря, че това ще се разкрие, с Божията милост, по идеалния начин“.

Планът на Бог за всеки човек надхвърля ограниченията на разсъдъка и винаги изразява квадрата на живота, съдържащ здраве, богатство, любов и идеална себереализация. Много хора изграждат във въображението си малка къщичка, докато биха могли да изградят дворец.
..................................................

Отрицания и утвърждения

ЗА ПРОСПЕРИТЕТ:

Бог е непресъхващият източник на моите блага и при мен бързо достигат големи суми пари, с Божията милост, по безупречни начини.

ЗА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ:

Всичко, което не е планирано от моя небесен Отец, да се провали и разпръсне; да се осъществи само божествената идея.

ЗА ЗДРАВЕ:

Божествената любов облива съзнанието ми със здраве и всяка клетка в тялото ми е изпълнена със светлина.

ЗА ЗРЕНИЕТО:

Моите очи са от Бога, аз виждам с очите на Духа. Ясно съзирам открития път. По пътя ми няма препятствия. Схващам отлично съвършения план.

ЗА СЛУХА:

Слухът ми е от Бога. Чувам със слуха на Духа. Не оказвам съпротива и с охота се оставям да бъда воден. Долавям радостни вести за голямо щастие.

...............................

No comments:

Post a Comment