Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Friday, March 11, 2011

Играта - 3 - Флорънс Сковъл Шин

Законът за несъпротивата

Хората често казват „Защо малкото дете, което е твърде малко, за да знае какво означават представите, привлича болест?“

Аз отговарям, че децата са чувствителни и добри приемници на мислите на хората около тях и често си представят страховете на своите родители.

Веднъж чух един метафизик да казва: „Ако сам не направляваш подсъзнанието си, някой друг ще го направлява вместо теб“.

Обаче хората, които са уравновесени и разсъждават правилно, които излъчват само добронамереност към другите и не се страхуват, са недосегаеми за отрицателните мисли на другите. Фактически те получават само добри мисли, така както те самите изпращат само добри мисли.

Съпротивляването е ад, защото човек изпада „в състояние на терзание“.

Тя знаеше, че за да забогатее, трябва първо да се почувства така, сякаш вече е получила — чувството за изобилие трябва да предшества самото проявление.

Повтаряйте си: „Всеки човек е златна нишка от веригата на моето добро“, защото у всеки човек има нещо от бога и той само очаква да му се предостави възможността да служи на божествения замисъл в своя живот.

„Като благославяш врага си, ти му отнемаш оръжието“. Стрелите му ще се превърнат в благословия.

Този закон важи както за народите, така и за отделния човек. Благослови един народ, изпрати любов и добра воля на всеки човек от него и по този начин ще им отнемеш способността да нанасят вреда.

Човек може правилно да разбере идеята за несъпротивляването само ако е на сравнително високо духовно ниво. Моите курсисти казват често: „Не желая да ставам изтривалка“, на което аз им отговарям: „Когато прилагаш несъпротива, съчетана с мъдрост, никой никога повече няма да може да те използва“.

Докато човек се съпротивлява на дадено положение, то ще продължава да го безпокои. Ако се опита да избяга от него, то ще го последва.

Това означава, приемай, че неблагоприятната ситуация е добра, не се безпокой от нея и всичко ще си дойде на мястото: „Тези неща не ме вълнуват“ — е едно чудесно твърдение в такива случаи.

Нехармоничните ситуации произтичат от някаква нехармоничност в самия човек.

Когато той не отговаря емоционално на дадена нехармонична ситуация, тя изчезва завинаги от пътя му.

Следователно човек трябва да работи върху самия себе си.

Човек често се излекува от грешките си, когато ги открие у другите.

Животът е огледало и ние виждаме себе си отразени в хората около нас.

Да се живее в миналото е метод, който води до провал и нарушава духовния закон.

Иисус Христос казва: „Ето сега благоприятно време, ето сега ден на спасение!“

Миналото и бъдещето са крадци на време. Човек би трябвало да благослови миналото и да го забрави, ако то продължава да го държи в плен; да благослови и бъдещето, като вярва, че му предстоят безброй радости, но да живее изцяло в настоящето.

Човек трябва да изживява мига, без да мисли за минало или за бъдеще.

„Вгледай се внимателно в този ден! Такъв е поздравът на Зората!“.

Човек трябва да бъде духовно буден, в непрекъснато очакване на знаците на съдбата, възползвайки се от всяка възможност.

Ето едно утвърждение, донесло успех на много хора: „Имам прекрасна работа, която получих по прекрасен начин; аз съм полезен по един прекрасен начин и ми плащат прекрасно за това“.
.......................

„Имам прекрасен бизнес, който се развива по прекрасен начин, а аз осигурявам прекрасни услуги срещу прекрасно заплащане“.

Думите от всяко твърдение трябва да се подбират внимателно, и да „покриват напълно“ случая.

Божествено право на всеки човек е да има в изобилие! Повече отколкото му е нужно.

...............................................
Кармичният закон и законът за опрощението

Това е съвършената идея за човека, отпечатана в божественото съзнание, в очакване да бъде препотвърдена от човека; защото хората могат да бъдат само това, което сами си представят, че са и постигат само това, което сами си представят, че постигат.

Желанието притежава огромна сила и трябва да се канализира правилно, защото в противен случай настъпва хаос.

Ето защо, най-важната стъпка е първата — трябва да се иска „правилно“.

Човек винаги трябва да иска само това, което му принадлежи по божествено право.

Прехвърляне на грижата
Въздействие върху подсъзнанието

„Прехвърлям негодуванието, което ми създава грижи, на Христос в мен и се освобождавам от него, за да продължа да живея в любов, хармония и радост“.

Твърдението трябва да се повтаря многократно, понякога по няколко часа на ден, на ум или на глас, спокойно, но решително.

Често съм го сравнявала с навиването на „музикална кутия“. Трябва да „навием себе си“ с изричаните от нас думи.

Забелязала съм, че скоро след „прехвърлянето на грижата“ като че ли човек вижда по-ясно.

Повтаряйки неуморно твърдението: „Прехвърлям грижата си на Христос в мен и съм свободен“, представите ми се проясняват и аз изпитвам чувство на облекчение, а след известно време идва проявлението на доброто, било то здраве, радост или материални блага.

„В божественото съзнание не съществува раздяла, следователно нищо не може да ме раздели от любовта и приятелството, които са мои по божествено право“.

Подсъзнанието се впечатлява често от музика. Музиката има качество, присъщи на четвъртото измерение, и освобождава душата от затвора. Музиката ни помага да вярваме, че могат да се случат прекрасни неща и че постигането им не е така трудно.

Страхът е зле направлявана енергия, която трябва да се пренасочи или да се преобрази във вяра.

Често моите ученици ме питат: „Как да се отърся от страха?“.

На което аз отговарям: „Като посрещате лице в лице това, от което се страхувате“.

„Лъвът черпи безстрашието си от вашия страх“.

Приближи се до лъва и той ще изчезне; побегни от него и той ще се втурне подире ти.

... лъвът на недоимъка изчезва, когато човек харчи без да се страхува, показвайки по такъв начин, че Бог е първоизточникът на неговите блага, следователно благата му са неизчерпаеми.
............................................

Любовта

Успенски казва в „Tertium Organum“, че „любовта е космично явление“ и че тя разкрива пред хората света на четвъртото измерение, „света на прекрасното“.

Не е нужно страдание, за да се развива човек, то идва в резултат от престъпването на духовния закон, но като че ли малко хора могат да събудят от „съня на душата“ без страдание.

Веднъж при мен дойде един мъж, много потиснат и нещастен, жена му се занимавала с „науката за числата“ и му гледала. Явно му беше предсказала неприятни неща, защото той каза: „Според жена ми никога нищо няма да постигна, защото съм двойка“.

Аз му отговорих: „За мен няма значение какво число сте, защото вие въплъщавате съвършената идея в божественото съзнание и ние ще търсим успеха и просперитета, които вече са запланувани за вас от Безграничния разум.“

Хората понякога са изпълнени с угризения за това, че са се държали нелюбезно с някого, дори и след като са минали години оттогава.

Ако лошото не може да се поправи, ефектът от него може да се неутрализира като се направи някакъв жест на добра воля в настоящия момент.

„Правя това, загърбвайки миналото, с поглед към нещата, които предстоят!“

.......................................................

No comments:

Post a Comment