Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Friday, March 11, 2011

Играта - 2 - Законът за просперитета - Силата на думата

Законът за просперитета

Не е лесно за обикновения човек да навлезе в духовната сфера. От подсъзнанието се надигат враждебни мисли на съмнение и страх. Те са „чуждата армия“, която трябва да се прогони. Това обяснява защо „е най-тъмно преди зазоряване“.

Проявлението на нещо голямо обикновено е предшествано от мъчителни мисли.

Когато човек произнесе някоя възвишена в духовно отношение истина, той предизвиква старите схващания на подсъзнанието и то трябва да преодолее чувството за „грешка“.

Това е моментът, когато човек нееднократно трябва да препотвърждава истината пред себе си, да се радва и да бъде благодарен, че вече нещо му е било дадено. „Преди да си ме повикал, аз ще ти отговоря“. Това означава, че трябва да сме благодарни за „всяко хубаво нещо, което ни се дава“.

Човек може да получи само толкова, колкото той счита за възможно.

Обикновено човек се вглежда прекалено отблизо в проблемите си и започва да изпитва съмнения и страх.

Приятелят или „изцелителят“ вижда ясно успеха, здравето или просперитета и не се разколебава, защото не е така потопен в дадената ситуация.

Много по-лесно е да „направим всичко това“ за друг, отколкото за себе си. Затова човек не бива да се колебае да потърси помощ, ако не се чувства уверен.

Един много наблюдателен в житейските въпроси човек каза веднъж: „Човек не би се провалил, ако някой друг човек в представите си вижда неговата сполука“. Ето, такава е силата на въображението и много велики хора дължат успеха си на съпругата си, сестра си или приятеля си, който е „вярвал в тях“ и не е изпитал колебание по отношение на добрия изход.

..............................................................
Силата на думата

Има една стара поговорка, според която човек трябва да използва думите си за три цели: да лекува, благославя и помага. Това, което човек казва за другите, ще бъде казано и за него, това, което пожелава на другия, пожелава и на себе си.

Тялото може да се поднови и преобрази чрез думите, които се изричат и чрез добрите мисли, а болестите трябва да се изхвърлят напълно от съзнанието.

„Аз пък ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте ония, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и се молете за ония, които ви обиждат и гонят“.

Добрата воля създава аура с много силна защита около този, който я излъчва и „няма оръжие, което да е в състояние да го сломи“.

С други думи, любовта и добрата воля разбиват враговете в самите нас, от което следва, че те повече не съществуват и извън нас!

„Слава и чест и мир всекиму, който прави добро!“

via chitanka.info
...............................

No comments:

Post a Comment