Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Tuesday, November 30, 2010

ВАСТУ ШАСТРА - РАЗПОЛАГАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СПОРЕД ГЛАВНИТЕ ПОСОКИ


ВАСТУ ШАСТРА - РАЗПОЛАГАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СПОРЕД ГЛАВНИТЕ ПОСОКИ

Учението за Васту Шастра разпознава осем важни и основни посоки. Според него ако жилищното и работно пространство са ориентирани спрямо тях, те имат пряко положително влияние върху обитателите. И така Васту Шастра полага основните принципи за разположението на помещенията в сградите, според главните посоки.

КОИ СА ОСЕМТЕ ОСНОВНИ ПОСОКИ СПОРЕД ВАСТУ ШАСТРА?

Цялата Вселена съществува в необятното пространство и няма никаква посока. На Земята обаче основните посоки са определени според разположението на Слънцето. Васту Шастра разпознава осем главни посоки. Те са:

Изток – знаем, че Слънцето изгрява от Изток.
Запад – залязва.
Север – когато сме с лице на И, отляво ни е Севера.
Юг - когато сме с лице на И, отдясно е Юг.

Там, където се срещат две главни посоки, също е значимо място, тъй като там се комбинират силите, които се излъчват и от двете.

СевероИзток
СевероЗапад
ЮгоЗапад
ЮгоИзток

КАКВА Е ЛОГИКАТА НА РАЗПОЛАГАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ, СПОРЕД ГЛАВНИТЕ ПОСОКИ?

Според Васту Шастра основните посоки са управлявани от символични богове, които ръководят различни аспекти на човешкия живот и имат определени присъщи качества. Така разполагането помещенията в къщата по основните посоки, е било основано на функциите на помещението, (и според природата на божеството, управляващо тази определена област).
Научната причина – ВШ има предвид факта, че хората извършват различни активности, в различно време на деня. 24-те часа на един слънчев ден са разделени на осем части, представящи осемте главни посоки. Разнообразните помещения са проектирани и ориентирани към тези главни посоки, така че по всяко време на деня, в зависимост от дейностите, човек дори без да се замисля, да е изложен на полезните слънчеви лъчи, според позицията на Слънцето през деня.

Тук съм обяснил/а осемте главни посоки, символичните богове, които управляват тези посоки и предпочитаните помещения във всяка посока според ВШ. И тъй като Васту е наука, всяка насока е основана на логика и причина. Като Архитект, съм се опитал/а да обясня тези насоки рационално, така че да решите кое искате да следвате и кое не.

Изток, управляван от Слънчевия бог, Surya – Главни врати и прозорци:
Изтокът, откъдето се появява Слънцето, символизира същността на всички начала. Препоръчително е главните врати и прозорци на къщата да са с източно изложение.
Логиката -  това е знак на преклонение към Слънцето, а също и начин за облага и полза от слънчевата светлина и въздух, влизащи в сградата рано сутрин, тъй като УВ лъчите на сутрешната светлина могат да се погълнат от интериора на къщата и да убият всички бактерии, които са се размножили през нощта.

Север, управляван от бога на Богатството/Благосъстоянието, Kubera – Дневна стая:
Северът е пококата на Полярната Звезда, неподвижната точка в небето, която обозначава стабилност и сигурност. Оттук спред ВШ, това е посоката за провеждане на всичко, свързано с бизнес и главната врата и стаята за живеене могат да бъдат разположени тук. Отворените пространства също се добре разположени от тази страна.
Логиката – в Индия, (тъй като е в северното полукълбо), има постоянна светлина откъм Север. Оттук и има смисъл да имаме открити пространства от северната страна, така че светлината да не се препречва и да може да прониква в къщата. така че и входната врата може да е тук, тъй като е лесно достъпна откъм откритото пространство. Дневната така е близо до входната врата и е удобна, особено ако се ползва за служебни активности, тъй като посетителите, ще влизат направо там.

СевероИзток, посоката на Върховното Същество – водни източници:
Тъй като тази посока се управлява от Върховното божество, Васту предлага там да няма боклук, тежки структури или тоалетни и бани. За предпочитане е да има Кладенец или воден източник.
Логиката – тук е идеалното място за открито пространство, така че да няма препятствия пред постоянната северна светлина и сутрешната слънчева светлина от изток. Има смисъл тук да имаме Вода (като се има предвид, че в древността тя е била отворен кладенец), тъй като тук имаме отворено пространство и УВ лъчите могат да пречистват водата. Очевидно не е препоръчително присъствието на тоалетни или място за боклук близо до водоизточника.

Запад, управляван от бога на водата, Varuna – бани, тоалетни, складови помещения:
Докато слънцето залязва, ни се напомня за края на нещата, непознатото и тъмнината. Според Васту, Западът не би трябвало да се ползва за спане. От друга страна бани, тоалетни, стълбища, складови помещения са добре поставени тук. Добре е иза засаждане на дървета.
Логиката – Западът е нагорещен и от следобедното Слънце, и от отразените от земята инфрачервени лъчи – така задържа топлината до късно през нощта. Така че не е никак комфортно да се спи тук (това се отнася разбира се за горещите ширини, в България това е вярно през лятото). Вместо това по-малко използваните стаи като тоалетни, килери, стълбища и дървета, могат да бъдат разполагани от тази страна, тъй като служат за буфер и предпазват останалата част от къщата от нагорещяване. Също така тоалетните и баните ще остават сухи и хигиенични заради жегата (отново се отнася за горещи места).

СевероЗапад, посоката на бога на вятъра, Vaayu – тоалетни, гаражи, килер:
Логиката – северозапада също се нагрява от вечерното слънце. Така че по-малко използваните помещения са добре поставени тук като буферна зона.

Юг, посоката на Yama, бога на смъртта – гостна и детски спални:
Югът символизира миналото и нашите прадеди, семейния ни произход. Отворени пространства като градини, балкони, тераси, би трябвало да се избягват.
Логиката – тази страна не се нагрява твърде много нито е твърде студена през нощта и затова е идеално за спални. Също така, чрез избягването на открити пространства и балкони, слънчевата светлина от запад е преградена и съответно къщата не се прегрява.

ЮгоЗапад, посоката на Nairuthi или унищожението – спалнята на собствениците, гардероби, safe:
Логиката – като място, на което се срещат юг и запад, помещението тук получава добро кръстосано проветрение. Тъй като собственика спи тук, логично е при него да е и гардероба и сейфа му. Гардеробът разположен откъм западната страна ще намалява горещината.

ЮгоИзток, посоката на Agni, бога на огъня – Кухня:
Това е посоката на топлината и високите нива на енергия. Ваасту препоръчва всички дейности свързани с кухнята и готвенето, да са в тази посока.
Логиката – тук помещенията се облагодетелстват от противобактерийните УВ лъчи на сутрешното слънце. В това разположение югозападната посока на ветровете, не влияе върху пламъците на огъня (в древността се е готвело на открито?!) (очевидно в Индия това е преобладаваща посока?).

No comments:

Post a Comment