Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Thursday, October 21, 2010

Смешки

Пустиня... смазан от жегата и жаден рицар.
 
Оазис. Там една ламя.Той започнал да се сражава. 
Минали часове ... никой не отстъпвал по сила на другия. 
В един момент ламята попитала:
- Какво искаш?
- Искам да пия!
- Ами пий бе, що се биеш!

1 comment: