Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, October 18, 2010

ВАСТУ ШАСТРА И ЗЕМНОТО МАГНИТНО ПОЛЕ


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗЕМНОТО МАГНИТНО ПОЛЕ?

То е нещо като магнит с два полюса, единия е близо до северния полюс и се нарича Магнитен северен полюс, а другия е близо до географския южен полюс. Земното поле е подобно на това на парче магнит. Най-вече се образува от движението на разтопеното желязо вътре във външното течно ядро, заедно с кориолисовия ефект, причинен от планетарното въртене, което организира тези „електрически течения“ ... , in rolls aligned along the North-South polar axis.

КАК ЗЕМНОТО МАГНИТНО ПОЛЕ ВЛИЯЕ НА ЖИВИТЕ ОРГАНИЗМИ?

Стадни животни: напоследък по мрежата се разпространява информация за откритието, че едрия рогат добитък и други животни, които живеят на стада, като червения елен и сърната имат склонност да се разполагат спрямо оста север-юг.... tend to situate themselves on a North-South axis, as if involuntarily directed by the earth’s magnetic field lines to the poles.

Lobsters: have been shown to exhibit magnetic sensitivity, relying upon the earth’s magnetic lines to navigate.
Birds: Though it’s not conclusively proven, there is compelling evidence that birds can actually see the Earth’s magnetic field. Their eyes contain specialized light receptor molecules that communicate with the visual center in the brain, just as a compass relies on a tiny magnet to “tune in” to the earth’s magnet.
Baby sea Turtles: rely on the earth’s magnetism to make their way to and fro in the Atlantic Ocean (that’s 8,000 miles round trip). Their bodies tell them when they’ve strayed off course – it’s just like having an internal GPS.

Humans: But what about humans? There seems little doubt that the brain responds to electromagnetic fields – coils that generate electromagnetic fields can trigger muscular twitches when placed over a person’s skull. Also, psychiatrists have noticed a correlation between increased geomagnetic activity and increased suicide rates and clinical depression. The Scientific Explanation – “The most plausible explanation for the association between geomagnetic activity and depression and suicide is that geomagnetic storms can desynchronise circadian rhythms and melatonin production. The circadian regulatory system depends upon repeated environmental cues to [synchronise] internal clocks, and magnetic fields may be one of these environmental cues. Geomagnetic storms could disrupt body clocks, precipitating Seasonal Affective Disorder (SAD) and therefore increased suicide risk.” This is what Kelly Posner, a psychiatrist at Columbia University in the US, told the New Scientist.

КАК СЕ СЪОБРАЗЯВА ВАСТУ ШАСТРА СЪС ЗЕМНОТО МАГНИТНО ПОЛЕ?
Удивително е как древните индийски мъдреци, толкова много хиляди години назад, са имали познание за ефектите на земното магнитно поле и са го въплътили в дизайна на структури. Според Васту Шастра, човешкото тяло е магнит, а главата като най-тежка и важна част от тялото, съответства на северния полюс. Ако докато спим главата е насочена на север, се получава отблъскване, което води до напрежение, разстроен сън и други здравословни проблеми. От тук идва идеята да не се спи с глава на север. Вместо това леглото трябва да е разположено източно-западната ос.
Смята се, че причина за магнетизма на телата ни е присъствието на железни йони в кръвта ни.

No comments:

Post a Comment