Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Saturday, May 4, 2019

Кармични взаимоотношения

Реално, не знам, кой е написал този текст, но ми резонира като истина и затова го поствам.
***

Кармични отношения възникват между хора, които са се познавали в други животи и са преживявали силни емоции един към друг. Те носят в себе си нерешени емоции като вина, страх, зависимост, гняв, ревност… Поради наличието на тези нерешени емоции, те се привличат един към друг в новото въплъщение, изпитват силен порив един към друг. Но след известно време повтарят старите емоционални модели. Духовната цел на новата среща е да намерят друг избор, различен от предишния живот.

Кармичната среща се познава по това, че другия човек ви се струва странно познат, често съпроводена с взаимно привличане. В предишен живот може да сте били двама влюбени, родител и дете, брат и сестра… Но всеки от двамата е докосвал другия било чрез нараняване, злоупотреба на сила или чрез силни чувства и привързаност, оставили дълбоки белези и емоционална травма.

Духовната покана към такива души, обвързани енергийно по този начин, е да се пуснат взаимно един друг и да станат свободни и независими. Целта на срещата е всеки да се освободи успешно от другия и да осъзнае причината за силните емоции.
Въпросът, който стои сега пред двамата в това въплъщение, е дали трябва да отработват общата си карма заедно. Кармата като аргумент за поддържане на връзката е погрешно разбиране. Кармата не се отработва заедно – това е индивидуална работа. Кармичната обвързаност изисква да се освободите напълно от взаимоотношения, които ви ограничават, за да изпитате собствената си цялостност. Разрешаването на кармата е нещо, което всеки трябва да прави сам.

Предизвикателството към двамата е да се справят със собствената си вътрешна болка, а не с проблемите на другия. Вие имате отговорност единствено към себе си, а не отговаряте за вашия партньор нито той отговаря за вас. Важно е да осъзнаете това. Вашето предназначение е да се чувствате цялостни и завършени. Това е най-важното условие за истински и удовлетворяващи взаимоотношения.

Как да прекратим кармичните обвързаности и да поставим начало на нови отношения

Ето някои основни насоки и разбирания, които ще ви помогнат да се освободите от кармични обвързаности, ако се ръководите от тях във всекидневните си взаимоотношения с другите:

• Развито съзнание

Освобождаването от кармичните вериги преди всичко изисква развито съзнание – едва когато разберете причините за кармата си и повтарящата се причина за емоционалните си реакции ще можете се освободите от миналата си обусловеност.

• Отговорност

Не можете да станете автономен господар на съдбата си, ако не поемете изцяло отговорността за себе си. Като начало трябва да осъзнаете договореностите, обещанията и споразуменията с тези, с които сте свързани – родители, деца, братя и сестри, партньори в любовта или работата. Те обикновено са несъзнавани и изскват да наблюдавате отблизо техните ефекти върхе себе си и взаимоотношенията си. В момента, в който упеете да ги видите ясно, ще откриете една от емоционалните клопки, в които попадате – страха от липса на отношения.

• Вслушване във висшия си Аз

Свържете се с тази по-висша част от самите вас, която да ви покаже съдържанието на тези отношения, които сте преживяли в даден живот. Ако откриете травмиращи отношения, опитайте се да откриете причините, които са ги породили – дали тези отношения са следствие на неизпълнени договорености, или на незрялост, неосъзнаване, неразбиране и самозаблуди? Дали това е болка от раздялата или просто битка за надмощие? Само осъзнаването на истината освобождава от кармичните обвързаности.

Да развиете ново отношение в партньорствата оначава преди всичко да ги промените или да прекратите на духовно ниво. Да се обичаме на нивото на духа означава да дадем свобода на партньора си да се развива по начини, които са несъвместими с нашите – освободени от гняв, негодуване и мъчително изживявяне на раздялата.

Установяването на ново отношение означава изчистване от следите на старото. Новото отношение изисква да се осъзнае източникът на житейските проблеми и да бъде основано на съзнателни решения. Това означава да влезеш в партньорството с изцяло нови разбирания, като в нещо ново – без проекции и предубеждения, без самозаблуди, че ви е нужен нов партньор само защото сте обхванати от скука, досада или безпомощност. Ако вникнете в себе си, ще разберете, че сами създавате отношения, за да растете и да се развивате чрез тях.

Как да изграждаме хармонични партньорски взаимоотношения?

Магическа формула няма, но има магически средства, които като се прилагат ежедневно дават отлични резултати – осъзнаване, разбиране, самопознание, любов към себе си и безусловна любов към другия.
Не може да очаквате да заживеете с някого пълноценно, ако не сте постигнали висока степен на лично осъзнаване. Но може да поставите ново начало на отношения след като осъзнаете причините за емоционалното си страдание и нуждата от развитие и израстване. По правило ние се съпротивяваме на уроците, които ни дават нашите партньори и обикновено проектираме вината върху тях. Висшият ни Аз обаче казва, че проблемът в дадено взаимоотношение зависи само от нас, а не от партньора. Тайната е в това, че от нас се изисква да поемем стопроцентова отговорност не само за всичко, което правим, но и за онова, което ни се случва. Има се предвид, че онова, което ни се случва е следствие на минали животи и че в този живот се налага да изплатим кармичните си дългове и да осъществим замисъла на Бог.

Важно е да застанете пред партньора си открито и с любов, без обременяващи очаквания и да помислите какво можете да дадете, а не какво можете да вземете. Важно е да влезете в допир с Висшия си Аз и да знаете какво казват вътрешно душите ви – дали има духовно общуване или то е само физическо; успявате ли да балансирате вътрешния и външния си живот, така че те да преливат един в друг?

Напълно осъзнати за действителността, вие сте способни да я ръководите. Защото действителността влияе върху вас, но и вие влияете върху нея и може да я променяте. Важно е да откриете кой сте и защо сте в тоя живот, да откриете своята мисия като чуете гласът на душата и вселената.

Контактът с висшия ви Аз ще ви помогне да станете по-проницателни към личната си ситуация и да създадете по-открити и радостни взаимоотношения. Ръководното начало е, че всички сме деца на Вселената с различно развито съзнание и различна мисия в живота, всички се намираме на различно стъпало в еволюционното си развитие.

Партньорските взаимоотношения могат да бъдат градивни и изцеляващи. При такива взаимоотношения партньорите взаимно се уважават такива, каквито са, без да се опитват да променят другия. Двамата изпитват взаимно удовлетворение, когато са заедно, но не се чувстват разтревожени или самотни, ако другия не е до тях. При тези отношения всеки предлага на любимия разбиране, подкрепа и насърчение, без да приема емоциите и грешките на другия лично.

Емоционално и двамата партньори са независими. Те черпят сила и добро разположение на духа от одобрението и присъствието на своя партньор. Тяхното общуване носи радост и любов и за двамата, а срещите им засилват техните творчески изяви и себереализация.

Димитър Хаджийски

Tuesday, March 12, 2019

Въпроси, които ни правят по-близки с другите

Това е статия от страницата на обекти;

Разговорът по тези въпроси отнема около 45 минути. Те почти винаги карат двама души да се настроят добре един към друг и да искат да се срещнат отново, смятат специалисти от Лабораторията за междуличностни отношения към университета "Стоуни Брук" в Ню Йорк, САЩ.

Резултатите от изследването и въпросите са публикувани в статията “Експериментално генериране на междуличностна близост” на д-р Артър Арoн.

Можете да ги изпробвате с някой, с когото излизате, но не е необходимо да целите любовна връзка. Може да направите този експеримент и с човек, когото познавате добре, за да задълбочите връзката си. Двамата отговаряте на всеки въпрос, като се редувате.

1. Ако можеше да избираш измежду всички хора в света, кой би поканил на у вас на вечеря?

2. Искаш ли да си известен? По какъв начин?

...

4. Какво включва за теб един съвършен ден?

5. Кога последно си пя сам/а? А на някой друг?

...

7. Имаш ли тайно предвиждане за това как ще умреш?

8. Назови три неща, които изглежда, че имате общо с другия човек.

9. За какво в живота си се чувстваш най-благодарен/а?

10. Ако можеше да промениш нещо в начина, по който си възпитан/а, какво щеше да бъде?

11. Опитай се за 4 минути да разкажеш историята на живота си колкото се може по-подробно.

12. Ако можеше да се събудиш утре с едно ново качество или способност, какво щеше да е то?

13. Ако една кристална топка можеше да ти каже цялата истина за теб, за живота ти, за бъдещето или каквото и да е друго, какво ще искаш да разбереш?

14. Има ли нещо, което мечтаеш да направиш от много време? Защо не си го направил/а?

15. Какво е най-голямото постижение в живота ти?

16. Какво цениш най-много в приятелството?

17. Кой е най-скъпият ти спомен?

18. Кой е най-ужасният ти спомен?

19. Ако знаеше, че след една година ще умреш внезапно, би ли променил/а нещо в начина, по който живееш в момента? Защо?

20. Какво означава за теб приятелството?

21. Каква роля играе любовта и близостта в живота ти?

22. Споделете нещо, което смятате за положително качество в другия. Редувайте се, докато всеки изброи по 5.

23. Колко близки и топли са отношенията ти със семейството ти? Мислиш ли, че детството ти е било по-щастливо от на повечето хора?

24. Как възприемаш отношенията с майка си?

25. Направете всеки по три верни твърдения с “ние”. Например “ние и двамата/двете сме в стаята и се чувстваме еди-как си”.

26. Завършете изречението “Иска ми се да имаше някого, с когото да споделя...”

27. Ако станете близки приятели с другия човек, какво е важно за теб да знае той или тя?

28. Кажи на партньора си какво харесваш в него/нея: този път бъдете честни, като кажете нещо, което няма да кажете на някого, с когото току-що сте се запознали.

29. Сподели някой неудобен момент, който си преживял/а.

30. Кога последно плака пред някого? А насаме?

31. Кажи на другия нещо, което вече харесваш в него.

32. Какво, ако има нещо такова, е твърде сериозно, за да се шегуваш с него?

33. Ако трябва тази вечер да умреш, без да имаш възможност да общуваш с никого, какво най-много ще съжаляваш, че не си казал на някого? Защо още не си го казал?

34. Домът ти заедно с всичко, което притежаваш, се запалва. След като спасяваш хората и домашните любимци, имаш време да се върнеш, за да спасиш само едно нещо. Какво ще е то? Защо?

...

36. Сподели личен проблем и попитай другия за съвет - как би се справил/а той или тя с него. Нека също ти покаже как според него/нея изглежда, че ти се чувстваш относно този проблем.

...

Източник: Psychology Today

Friday, March 1, 2019

Мартеница - Баба Марта - Първи март

Една статия от portal12.bg
***

Приели сме този празник като традиция и бързаме да осигурим мартенички за утрешния ден. 
Каква е силата на мартеницата обаче и защо е важно да вържете мартеница сътворена с вашата енергия и сила?

В миналото мартеницата не е била украшение, а амулет, който се е изработвал от жената в семейството. 
В него тя е вплитала своята енергия и наричала с кодове за здраве и сила всяка плетеница, с която щяла да закичи домочадието. Хората са знаели, че през пролетта се събужда природата, която също има своята дуалност и наред с кокичетата и слънцето, е и времето на отключването на злите сили. Така борбата между доброто и злото се подхващала с пълна сила. Не случайно именно по Сирни Заговезни са и кукерските игри по селата, с които се прогонвало злото.

Все още вярваме, че окичването с мартеница ни предпазва именно от злите сили и ни носи здраве. 
С какви сили обаче, се “закичваме” на празника днес? С всеки изминат ден губим връзка с миналото. Гледаме на него като време, изпълнено с предразсъдъци и страхове, синоним на ограниченост и изостаналост. Самонадеяно мислим, че знаем повече от предците си и стискаме технологичните помощници в ръце, които “улесняват” ежедневието ни. Много от нас за празника ще поръчат мартениците си през фейсбук или ще отскочат набързо на улицата, където разнообразието - нов внос от Китай е голямо.

Бързо ще отметнем и тази задача и тово задължение, свързано с подготовката за празника, без да се замисляме какво си купуваме и с какво ще закичим близките си, уж с добри намерения и пожелания.

Тук следва да бъдем честни пред себе си, че ще подарим не нашата енергия - на рода, на семейството, а някаква друга чужда, която не я знаем нито каква е, нито как действа. Време е да оставим лесното на страна и да подхождаме към всеки празник вътрешно осъзнати и вграждащи частица от нас в него. Това е смисълът и на самото прилагане на традицията, която не е проформа. Тя просто е превърната в такава, години наред.

Колко време би ни отнело да изработим три – четири мартеници, обичайно колкото за своето семейство? Време, в което ще бъдем заедно. Време, изпълнено с магия за здравето на цялото семейство. 
После всеки ще притежава истински амулет, зареден с добри чувства, наречен за силите от които имаме нужда, а не дузина или две, оплетени от машина.

Нека започнем да възраждаме смисъла. Да не изравняваме покупката на мартеница с избора на бира. Да не приравняваме светлите си традиции с грозни новонастанили се празници, в които най-важни са веселбата и погълнатите храна и напитки. Да посрещнем Баба Марта с красиви амулети от естествени материали, заредени с любов и енергия. Да ги носим с радост и посрещайки пролетта, да се разделим с тях с уважение!Автори: Валентин Грандев, Таня Борисова

Източник - portal12.bg

Sunday, September 30, 2018

Как да привлечеш Богатство и Изобилие в живота си

Това е от статия в Списание 8. Връзка към нея тук.

Нека ви разкажа една история. Кралят на нагите (драконите) бил много богат, но угрижен, защото винаги се страхувал някой да не му открадне богатството. Един ден той попитал Буда:

- Буда, моля те, просветли ме как да имам голямо богатство, как да го запазя, как да го умножа и никога да не го загубя?

Буда му отговорил:

- Обикновените хора трябва да работят много, за да са богати. Когато се трудиш, ще имаш достатъчно, за да живееш. Но ти искаш да си много богат. Защо?

Кралят на драконите отговорил:

- Ако съм богат, в моите очи светът ще е различен. Ще имам усещане за величие, слава и царственост.

Тогава Буда му казал:

- В този случай трябва да служиш на другите. Ще работиш много, но и ще служиш. Да работиш означава само физически да се трудиш. А когато служиш, мотивацията е различна. Следователно трябва да имаш това правилно отношение. Ако нямаш правилното отношение, че служиш на хората, няма да имаш изобилие. Ако се трудиш упорито, може да имаш достатъчно. Но ако служиш на другите, винаги ще знаеш какви са техните потребности и ще им помагаш. Още преди да са казали от какво имат нужда, ти вече ще си им го осигурил. Недей да чакаш другите да те молят за услуга. И винаги трябва да си щастлив, че служиш на другите. Ти пак работиш, но и служиш. Разбираш ли разликата?

Знаеш, че всичко е непостоянно. И когато служиш, искаш да знаеш кой от какво се нуждае, какво иска, за да помогнеш. Но когато служиш, не го прави само за един човек, прави го за страната си – това означава да виждаш развитието й. Ако служиш само на един човек, тогава богатството „ще дойде” само от един човек. Но изобилието ще изпълни живота ти, когато служиш на страната си. Да служиш, означава да предусещаш нещата – преди да са те помолили за нещо, ти вече да си го направил. И чак тогава някои може да разберат, че са имали нужда от това.

Кралят на драконите:

- А когато забогатея, как да направя така, че богатството ми да не се изгуби? От това най-много се страхувам и винаги трябва да стоя и да пазя съкровищата си.

Буда:

- Колкото и добре да пазиш богатството си, ако нямаш морал и дисциплина, ще го загубиш. Ако спазваш морал и дисциплина – тогава никой не може да ти го отнеме. За целта трябва да медитираш, да не изпитваш омраза и никога да не нараняваш другите. Трябва да спазваш обети. Тогава ти ще имаш свобода, ще можеш да живееш, без да се заключваш и въпреки това никой няма да докосва богатството ти.Дори да го оставиш на пътя, ако моралът и дисциплината ти са силни, няма да го загубиш и не трябва въобще да се тревожиш за него. Трябва да се притесняваш само, ако нямаш морал и дисциплина.

Кралят на драконите:

- А как да увелича своето богатство?

Буда:

- За целта трябва да правиш 10 добри дела - те са свързани с твоето поведение – как се държиш, как говориш, какво мислиш. Това са така наречените три врати. Те трябва да водят към 10-те добри дела. Когато правиш тези добри дела, ще имаш изобилие – както материално, така и духовно.

Кралят на драконите отново попитал, този път щастлив и благодарен:

- Сега вече аз зная, че ако работя усърдно, ако служа, ако спазвам обети, имам морал и дисциплина, ако практикувам 10 добри дела, тогава ще имам изобилие. Но в миналото си аз съм правил неща, които не са добри. Това ще повлияе ли на живота ми?

Буда:

- Със сигурност това ще ти повлияе и ти ще имаш някои предизвикателства. Затова трябва да се разкаеш и да се пречистиш в 6 посоки. Представи си, че над теб са светите и просветлените същества. Срещу теб са родителите и техните родители. Вдясно от теб – висшестоящите от теб, учители, управници. Зад теб – партньорите: в живота, духовните партньори, бизнеспартньори и т. н. Отляво са братята и сестрите, последователите, всички нисшестоящи от нас. Ние трябва да ги уважаваме, да им поискаме прошка и да се пречистим. Когато молим за прошка, трябва да кажем на глас къде сме сбъркали и да обещаем, че втори път няма да повторим грешката. Когато получиш прошка, виждаш светлина, която те пречиства. И четвърто – не трябва да повтаряш грешката си.

Много хора пропускат тази част с пречистването, или не я правят добре. Тогава кралят (държавата) или елементите (огън, вода, вятър, земя) ще ти отнемат богатството. Или ще преживееш някаква загуба – от кражба, болест, или ще имаш много сметки, или властта ще ти наложи данъци, които ще трябва да платиш. Защото ти никога не си се замислял за трите врати.

Веднъж, когато се пречистиш обаче и започнеш да уважаваш другите и си способен да служиш на другите, тогава хората ще започнат да те уважават. Те ще знаят, че си много честен човек и ще искат да правят бизнес с теб. Така богатството ти – духовно и материално, ще започне да расте и ще живееш в изобилие.

Десетте добри дела:

1. Без убийства.

2. Без кражба.

3. Без прелюбодействие.

4. Без лъжи.

5. Без злословене.

6. Без груба реч..

7. Без празнодумство.

8. Без алчност.

9. Без омраза.

10. Без грешни възгледи.


*****

Много ми резонира историята, защото потвърждава идеята за изобретателите - печелят много, тъй като променят живота на много хора.

Tuesday, September 18, 2018

Как проявяваме желанията си?

Eто КАК проявяваме желанията си: РЕШАВАМЕ, какво искаме.

Вярваме, че МОЖЕМ да го имаме.

Вярваме, че го ЗАСЛУЖАВАМЕ и че е ВЪЗМОЖНО за нас.

А после затваряме очи и всеки ден по няколко минути си представяме как вече го имаме, усещаме чувството да го притежаваме.

След това се съсредоточаваме върху нещо, за което вече сме благодарни, че притежаваме и наистина се радваме, че е в живота ни.

А после продължаваме денят си, освобождаваме желанието си във Вселената и ѝ се доверяваме, че ще намери начин да ни го достави и прояви в живота ни. 


Friday, September 7, 2018

Няколко съвета за Успешен живот

От сайтът на binar.bg, една много хубава статия за успешните хора:


Американският писател и бизнес инструктор Жулиен Смит е формулирал 20 съвета за младите хора, които, по негово мнение, ще им помогнат да се ориентират в света колкото се може по-рано. Според него, ако се придържате към тези правила още от 20-годишна възраст, по-скоро ще станете успешни и състоятелни. А това са неща, които много хора не знаят и на 50.

1. Светът се опитва да те остави тъп.
Като започнем от банковите кредити и проценти и завършим с диетите чудо – от необразовани хора по-лесно ще изтръскаш пари и ще ги управляваш. Самообразовайте се непрекъснато – колкото се може повече, за да станете богати, независими и щастливи.

2. Не вярвайте сляпо в образователните институции.
Докато те подготвят учебните планове, системата остарява, а понякога дори успява да се сгромоляса. По-добре е да се учи и да се печели уважение по пътя на лидерството, а не по пътя на следването.

3. Четете толкова много, колкото е възможно.
Усвоете техниката на бързо четене с високо равнище на запомняне. А и без нея е напълно възможно да четете по една книга на седмица.

4. Старайте се да общувате с всички, а не само с избрани.
Станете майстор в общуването. Учете се да намирате в човека това, което ви харесва в него и след това се обръщайте към тази негова страна.

5. Не губете време в скромност.
Скромността е вярата в това, че емоциите ви могат да станат съдии в процеса на взимане на решение, а всъщност е вярно точно обратното.

6. Ако нещо ви е неприятно в отношенията с някого, е по-добре да се освободите от това, като ги прекратите.
Животът е твърде кратък, за да прекарате в лошо настроение.

7. Старайте се максимално често да общувате с хора, които са по-възрастни от вас.
Ценността на общуването с по-големи се крие в това, че системата за взимане на решения на връстниците ви няма да ви помогне особено. А по-възрастните вероятно вече са научили това, което вие ще разберете по-късно.

8. Търсете хора, които са по-добри от вас в нещата, които са ви интересни, и прекарвайте време с тях.
Това е важно само по себе си, но е важно и следствието – не се опитвайте да бъдете някъде в средата на вашата група, старайте се да станете по-добър. Правете интересни неща, бъдете честолюбиви, отзивчиви, възприемчиви.

9. С времето ще ставате все по-консервативни.
Това е просто факт. Обкръжението ви ще създаде около вас нещо като мехур, който ще поддържа статуквото. Именно затова най-откачените идеи трябва да се реализират сега. После ще станете твърде боязливи. Повярвайте ми.

10. Съкратете разходите си максимално.
Това ще ви позволи да създадете запас за осъществяване на откачените идеи, за които ви говорих по-рано.

11. Вместо да повишавате социалния си статус с помощта на вещи (което има и доста временен характер), повишавайте го с опит.
С други думи – пътуване до Париж е по-добрият избор пред нов луксозен шкаф. Изследванията показват, че такъв избор повишава равнището на удовлетворението, което получаваме от живота.

12. Ако имате недостиг на пари, се опитайте да решите този проблем.
Използвайте интернет, за да си купите по-евтини неща. Ако сега живеете от заплата до заплата, разширете периода със седмица. Когато нещата се подобрят, ще можете да планирате и месец напред, след това 3, 6 и накрая година. Целта – да достигнете момента, когато планирате 5 години напред.

13. Научете се да проектирате.
Това отлично развива логиката, паметта и въображението.

14. Не качвайте излишни килограми, докато сте млад.
Хормоните ви ще ви помогнат, но не разчитейте само на тях.

15. Научете се да готвите.
Това силно ще опрости живота ви, храненето ще се превърне от скъпа необходимост в приятно занимание, а и ще спестите пари.

16. Наспивайте се добре.
Сънят и самостоятелно приготвената храна ще ви помогнат да поддържате форма. Ако разсъждавате “ще си отспя на оня свят”, то ще ви кажа следното – когато не си се наспал, си неефективен. Съкращаването на времето за сън няма да ви помогне никак.

17. Носете си тефтер.
Не се доверявайте на паметта си. Не свеждайте ситуацията до това какво ви се струва, че трябва да се направи. Доверявайте се на записките си.

18. Поставете си голяма цел и позволете на случая да ви помогне.
Ако не я конкретизирате, то все нещо ще се случи, разбира се, но ако я формулирате, ще постигнете много повече.

19. Станете специалист по нещо конкретно.
Употребете 5 години за нещо, а не обикаляйки около него. Ако след това поискате да смените професията, давайте. Но трябва да го изберете ясно.

20. Не се опитвайте да поправяте хората.
По-добре намерете онези, които още не са за поправяне.

Източник: Фитнес для мозга

Friday, May 4, 2018

Медитацията на Одри от Лира

Статия от фейса: 
Как живеят и кои са Плеядианците – ето какво разказва Адри – плеядианец роден на планетата Нова Лира, който от около 44 г. живее на Земята, за живота на неговата планета.

На Лира ние медитираме за да поддържаме телата си – увеличаваме вибрационната честота на фото-радионните вълни (базов елемент от който е изградена вселената), които са в кварките. Тази енергия се абсорбира от митохондриите – батериите в клетките, и последните могат да се подмладят чрез метаболизъм на витамини, минерали, протеини и някои киселини в тялото.

С тази медитация хората ще изцелят телата си и епифизната си жлеза. Ще почувствате топлина в гърдите. Не пийте флуор (бел. прев. среща се на места в питейната вода и в пасти за зъби).

Инструкции за медитацията:
1. Затворете очи и си представете как в центъра на гърдите ви се появява Слънце (или друга звезда) колкото малка точка, и то е живо и се разраства и разраства с дишането, ставайки все по-горещо, вибриращо, ярко, излъчващо все повече и повече светлина, енергия, сила, ставайки изключително ярко. Представете си го живо, а не фиктивно. Изпълнете се с любов, простете на всички, дори и да не заслужват. Няма ограничения за размера на Слънцето.

2. Представете си че сте отново дете, невинно, безгрижно, необременено, без болка, освободено, с меко, пластично и отпушено тяло, с топло сърце и изобилни чувства – върнете се във вътрешното си дете, то си остава във всеки от вас. Сложете този образ в Слънцето.

3. Дайте намерение на тази излъчваща се светлина да повиши вибрациите на фото-радионните вълни в кварките на вашите клетки и да внесе баланс, изцеление, здраве, комфорт и сила в тялото ви. Правете медитацията всеки ден.

И цялото интервю на английски, което включва и други неща, специално Адри е без видео:
https://www.youtube.com/watch…

Други интервюта с Адри:
http://www.kah-len.com/adrieiuous/