Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Sunday, January 26, 2014

The crazy ones


                                    "Your circle…it’s flawless. Do it again."
 The Crazy Ones - tv

No comments:

Post a Comment