Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, June 24, 2013

Основни кодове и Кодове за пари

Заедно, Получава се, Добий, Брой
Заедно, Получава се, Добивам, Броя


Вместе - Заедно

Заедно – най основният код, казва се пред всички кодови системи. Това е команда за обединение на съзнанието с подсъзнанието. Авторът съветва да се използва във всяка ситуация, при решаването на всякакви въпроси, винаги когато искате да сте победител. Успехът ви е гарантиран 95%.

Получается – Получава се

Получава се – вторият код на подсъзнанието. Има се предвид, че нещата които искате се получават /осъществяват/  в настоящето. Използвайте го когато започвате нова работа, нов проект, искате нови познанства и т.н.


Обрести – Добий /Сдобий се, Придобий/

Добий /Сдобий се, Придобий/ - Добий, т.е материализирай това което се е получило. Във втория код се получава, а с този се материализира и имате измерими резултати. Можете да добиете къща, кола, партньор в живота, престижна, високоплатена работа. Може да добиете също свобода, независимост от вредни привички, от страхове и комплекси.


Считай - Брой

Брой – този код е за пари, ако се е получило да ги добиете – бройте.


Заедно - Получава се - Добий /Сдобий се, Придобий/ - Брой! – казва се три пъти, без да мислите за нищо – когато пускате пари в зелената купичка в къщи, в зелената купичка в офиса /техниката за зелената купичка е преведена на предни страници в темата/.  Когато сте в банки, в бижутерии, навсякъде където има пари или злато. Тази кодова система важи и за всякакви материални блага и ценности. Главното е да не акцентирате вниманието си на междините процеси до получаването им.

via - http://dreamland-bg.com/index.php?topic=2427.msg52840#msg52840

No comments:

Post a Comment