Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Tuesday, January 15, 2013

Розетата от Плиска

Розетата от Плиска е древен български бронзов артефакт, намерен в старата столица Плиска през 1961 година. Датирана е в периода VII-IX век, a диаметърът ѝ е 38 mm. Розетата представлява седемлъчева звезда с изсечени на всеки лъч по два прабългарски рунически знака и халкичка за окачване. На гърба на медальона е изсечен прабългарският знак IYI, който, според Р. Рашев се открива най-често в християнски контекст и чието значение е все още неизяснено напълно.

Представлява звезда със седем лъча, като на всеки от тях има изсечени по два старобългарски рунически знака.
На гърба й е изсечен древнобългарският знак "IYI". Той най-вероятно играе ролята на соларен символ (Слънцето, около което обикалят планетите). 

Според някои учени, розетата представлява модел на слънчевата система, включващ познатите в древността седем небесни тела (петте планети, слънцето и луната), всяко съответстващо на определен ден от седмицата. 
По часовниковата стрелка са подредени, както следва: Марс (вторник), Юпитер (четвъртък), Сатурн (събота), Месец (понеделник), Меркурий (сряда), Венера (петък), Слънце (неделя). 
За слънчева символика говори и материалът използван за направата на оригиналната розета - бронз.

Днес розетата добива все по-голяма популярност сред българите, които избират да носят този древен медальон за щастие, здраве и израз на национална гордост.

 

Розетата може да поръчате от тук:
http://www.munisto.com/pokupka/64100


No comments:

Post a Comment