Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Thursday, November 22, 2012

Силата на мисълта...

В сайтът на XNetbg могат да се открият чудесни статии.
Тук ще си запазя интересни откъси от

Психогенетично програмиране създадено от човека
с Автор: Horus


Отдавна е известно, че мислите ни притежават огромна сила. Те могат да се превръщат от дематериализирана, идеална информационна форма в материални вещи, предмети и структури...

В енерго информатиката действа много прецизно космическият закон за подобието, в чиято основа лежи следната характеристика на торсионните полета:
едноименните торсионни заряди 
(едноименните спинове - само десни или само леви) се привличат, 
а разноименните (ляво дясно) се отблъскват. 

Подобното се привлича от подобно. 
В съответствие с този закон мислите на всеки човек привличат своите подобия. 

Информационно-мисловните вълни на един човек притежават удивителното свойство при съответните условия да притеглят към себе си същите вълни на друг човек с приблизително еднаква дължина, честота, енергия и кодове. 
Нашият свят функционира според принципа на био резонанса и подобието. 
Например бандитите се събират в банди, писателите - в Съюз на писателите, художниците – в Съюза на художниците и т.н.

Чрез своите желания, мисли, думи и действия човекът създава личното си енергийно-информационно пространство - рай или ад.

Например стаята на актьора с многобройните снимки на филмови персонажи и кумири позволяват на стопанина й свободно да ги копира, да влиза в образите на героите си и така да повишава непрестанно актьорското си майсторство. 
Умението да се включва и да „влиза” в енергийно-информационните канали (полета) на другите хора му позволява да копира с лекота техните маниери, мимики, жестове, реч и поведение - такова е великото изкуство

Обстановката в работния кабинет на учения или в деловия офис на бизнесмена подсилва вдъхновението, научните открития, кариерата, успеха и благополучието - или обратно, привлича неуспеха и разорението - в зависимост от създаденото в тези помещения енергийно-информационно поле (съдържание)

Днес мнозина отделят особено внимание на елементите на фън шуй. 
Енергийно-информационното поле на библиотеката създава особено концентрирано „Поле на знанието”, което спомага за постигането на мъдрост и гениалност.

Картини с фантастични сюжети от бъдещето ще ни включат към тези енергии и ще ни устремят към него, давайки ни мощен допълнителен импулс и сили за осъществяване на желанията и мечтите ни.

Източник: http://www.xnetbg.com
По нататък в статията има още много интересно инфо!

No comments:

Post a Comment