Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Wednesday, May 2, 2012

UBUNTU - I am because we are - историята на децата и победата


За тези, които не знаят английски ето превод на текста към тази чудесна снимка: "Днес прочетох исторя за един антрополг, който предложил на деца от африканско племе игра. Поставил кошница с плодове близо до едно дърво и казал на децата, че което от тях първо стигне ще спечели плодовете. Но когато им казал "тичайте" те всички се ханали за ръце и побягнали заедно, седнали там и задно изяли плодовете. Когато той ги попитал защо са направили така, когато едно от тях е можело да спечели всички плодове, те отговорили: "Как може един от нас да е щастлив, ако всички други са тъжни?". . . Май цивилизацията е построена от най-дивото племе.
prevod: Vladi Levchev


Today i read a story about an anthropologist who proposed a game to the kids in an African tribe. He put a basket full of fruit near a tree and told the kids that who ever got there first won the sweet fruits. When he told them to run they all took each others hands and ran together, then sat together enjoying their treats. When he asked them why they had run like that as one could have had all the fruits for himself they said: UBUNTU, how can one of us be happy if all the other ones are sad?

UBUNTU in the Xhosa culture (where my husband is from:) means: "I am because we are"
Wendy

от фейса - споделено от Dragan Milev - Darry

No comments:

Post a Comment