Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, April 16, 2012

ФАКТИ - зрънца от Васту Шастра

Знаете ли, че...

◊          Слънцето сутрин (ултравиолетовите лъчи) поддържат доброто здраве, докато следобед (инфрачервените лъчи) и късно следобед (гама лъчите), причиняват смущения на клетъчно ниво.

◊          Всичко в света, включително вие, котката ви, чашата за чай, са направени от петте елемента на земята, въздухът, водата, огънят и пространството и когато има някаква нередност, в който и да  от елементите, ние усещаме това като напрежение.

◊          Преживяваме напрежение, стрес или `не-покой` (заболяване) в тялото си и дисхармония в средата си, когато не обръщаме внимание на взаимосвързаността ни с всичко.

◊          Закон на Вселената: Всичко е взаимосвързано. Хармонична среда, която е в съответствие със силите на природата, по-лесно подкрепя в растежа ви на духовно, здравословно, финансово и всяко друго ниво.
  
◊          Мозъкът и тялото са електрически проводници на енергия. Таламусът е предавателния център за всички сетивни и двигателни дейности, които се появяват/ случват в мозъка. Неврологично изследване показва, че моделът на честотата на отделяне на невроните в таламуса, функционира различно, когато сме обърнати към различни посоки на света. Съзнанието ни, умът ни могат да се считат за интерактивна последица от действието на земното магнитно поле върху мозъчните ни клетки. Ние сме като енергиен камертон. Работим най-добре, когато сме в хармония със заобикалящата ни среда.

◊          Когато петте елемента не се движат свободно в средата ни, усещаме напрежение, което се създава от заседналата енергия. Прилича на река, която лъкатуши в толкова много посоки, че  водата се улавя във водовъртежите си и спира движението си, застоява.

◊          Според едно от условията на Кинетичната теория на материята на Айнщайн, атомите се движат в права линия и винаги са в движение. Такова движение се улеснява от квадратната или правоъгълна форма.

◊          Живеем и се движим в море от електро-магнитни и звездни влияния. Всяка промяна в атмосферата има потенциалът да повлияе на действията и емоциите ни. Всяка частица енергия е свързана със следващата частица.Balanced Books
p u b l i s h i n g
p.o. box 14957  seattle, wa  98144
(206)328-3995 • (877)838-4858 info@balancedbookspub.com

No comments:

Post a Comment