Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Friday, December 9, 2011

Дейвид Айк - Пътят към Свободата - David Icke - Freedom Road

No comments:

Post a Comment