Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Thursday, December 15, 2011

Какво ядем!?!?!?!?!

Линкът по-долу е към интересна статия от сайтът на Мер:

Ако не е добро за окото, защо е добро за стомаха

“65% от семената в света всяка година се отделят настрана, за да се изхранят 53 милиарда животни, които се убиват всяка година на тази планета… вместо да се използват тези насаждения за 7 милиарда хора. Направете изчисления!”

повече подробности тук:
За лекцията на Гари Юрофски

No comments:

Post a Comment