Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Tuesday, August 23, 2011

ВАЛДОРФСКАТА ПЕДАГОГИКА: ИЗКУСТВОТО ДА ВЪЗПИТАВАШ

Първите три важни периода в развитието ни са с продължение от по седем години.
Във фейса от детската градина `Златно зрънце` са споделили много интересно и разбираемо идеите на Щайнер:

„Детето трябва да се приема с благоговение, да се възпитава в любов и да се пуска на свобода.” Рудолф Щайнер

Основната характеристика на педагогиката, създадена от Рудолф Щайнер, е, че в центъра на възпитанието и обучението стои човекът. 
Не учебното съдържание, което трябва да се преподава, не представите на възрастните за „трябва” и “не трябва”, не преходните нужди на обществото, 
а човекът като едно цялостно същество с потенциала, който той носи и който трябва да бъде развит с помощта на педагога по един възможно най-здравословен начин.

Валдорфските възпитатели и учители знаят, че на училище ходи целият човек, не само главата му, и помагат за разгръщането на воля, чувства и мисли според особеностите на съответната възраст.

От раждането до смяната на зъбите (0-7 г.)
- Детето има основна задача да формира физическото си тяло – вътрешните си органи – и всичко, което се случва около него, оставя отпечатък в неговите органи;
- учи чрез подражание;
- има нужда да знае, че светът е добър.

Как възпитаваме до 7мата година
- Даваме добри примери за подражание (със собственото си поведение);
- Стимулираме много движение;
- Внасяме ритъм в живота на детето;
- Обгрижваме го с любов;
- Заедно извършваме смислени и необходими дейности (месене на хляб, плетене, правене на книжки);
- Стимулираме творчески свободни игри, които отразяват първични човешки дейности (копане, жътва, косене, бране на плодове);
- Занимаваме се с изкуства (рисуване, пеене, приказки, танци);
- Организираме празници (годишни и рождени дни).

Какво избягваме до 7мата година
- Особено преди смяната на зъбите, избягваме да натоварваме детето интелектуално по абстрактен начин, чрез пояснения и указания. Tова би отнело от жизнените сили, необходими за развитието на физическото тяло.
- Не казваме, а показваме, тъй като детето учи чрез пример и подражание, чрез действие, под формата на игра.

От смяната на зъбите до пубертета (7–14 г.)
- Превес имат чувствата;
- Детето учи чрез въображение и изкуство;
- Има нужда да знае, че светът е красив.Как възпитаваме от 7 до 14 г.
- Ученето на повечето дисциплини става чрез изкуство, за да подтикнем въображението. В Щайнеровата педагогика изкуството не присъства като някакъв отделен самоцелен предмет, а е част от цялостното обучение и присъства във всички предмети. Така през цялото време помагаме на детето да развие и чувствата, които в традиционната педагогика обикновено се игнорират.
- С авторитет, който се поражда от това, колко много възрастният може да прави, а не колко много знае.
- Към науките подхождаме с наблюдение на познати природни явления, което поражда у детето почуда и преклонение и го подготвя за по-късното изработване на критическо мислене.
- Важат два критерия:
- всичко да бъде функционално и полезно
- всичко да бъде красиво.

От пубертета до зрелостта (14-21 г.)
- Превес има умът;
- Младежите проявяват стремеж към самостоятелно мислене;
- Има уязвима чувствителност;
- Търси смисъл в бъдещия живот, търси истината;
- Има нужда да знае, че светът е истинен.

Как възпитаваме от 14 до 21 г.
- Обръщаме се към рационалното ясно мислене и способността за критическо съждение.
- Чрез действия, опитности и преживявания в химията, физиката, биологията, абстрактно-механичното мислене се свързва с конкретни неща от живота.

Така винаги – с един или друг акцент – в процеса на обучение се включва ЦЕЛИЯ ЧОВЕК.
По този начин се формират хармонични, самоуверени, творчески личности.

No comments:

Post a Comment