Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, September 20, 2010

Начина, по който гледаме

"Когато промениш начина, по който гледаш на нещата, нещата, които гледаш, се променят."

Хората страдат не от това, което се случва, а от своето отношение към станалото. - Монтен

Хората не правят нищо заради теб, а само и единствено за себе си, все едно по какъв начин го представят

No comments:

Post a Comment