Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Tuesday, September 21, 2010

Рейки Символи


РЕЙКИ СИМВОЛИТЕ

Има хора, посветени в Рейки, които смятат, че Рейки символите са свещени и тайни. 
...но от друга страна те са просто символи. Свещенният аспект живее в тяхната енергия. Свещенни са, тъй като заслужават уважение, но това не е същото като да са скрити или тайни. Йероглифите, познати като Рейки символи, са названия, които се ползват в някои езотерични будистки школи (eg. Nicheren and Tien Tai), за представянето на определени принципи от будистката теория.

Всеки символ съдържа енергия, символизира определена истина и може да се ползва за призоваване на съответното значение; по този начин и действа.

Важно е да се знае, че Учителят Усуи не е започнал да настройва чрез символи. Първоначално е обучавал в петте принципа и забележителните енергии, представени от всеки символ. Така че ако разбираме енергията, символите сами по себе си не са необходими за призоваването на силата им. Те се ползват, за да помогнат на хората да се концентрират при свързването им с Универсалната Енергия. Когато енергийната ви честота на вибриране се издигне, няма да се нуждаете повече от символите, за да се свързвате и използвате Енергията на Рейки.

по материали от интернет


 Намерих чуден сайт, в който са описани символите, ползвани в Рейки, споделям някои неща от него, които преведох :)
Cho-Ku-Rei
Essential Reiki's Cho-Ku-Rei
Essential
Reiki
Traditional Reiki's Cho-Ku-Rei
Traditional
Reiki

ЧО КУ РЕЙ
Целта на ЧоКуРей символът е да увеличи потока на Рейки енергията през практикуващия и така да усили лечението. Използва се в почти всички ситуации, свързани с лечение. Важно е в съзнанието твърдо да се задържи това намерение и цел – на увеличаваща се сила и мощ.

Символът може да се чертае и в двете посоки, практикуващия сам трябва да прецени кой от двата е по-ефективен за него самия. В традиционното Рейки се чертае обратно на часовниковата стрелка. Но тъй като съществуват различни течения и вярвания относно посоката на спиралите и коя е растяща или намаляваща, практикуващия обикновено е нужно да пробва и двата начина, докато разбере, дали един или и двата действат стимулиращо и увеличават енергията.

Чо-Ку-Рей се ползва и за усилване или възстановяване на жизнената сила, а също и  хранителната стойност  на храната, увеличава ефикасността на лекарствата и/или намалява страничните им ефекти.
По принцип във всяка ситуация, свързана с увеличаване или намаляване на енергията, е подходящо да ползваме Чо-Ку-Рей.

Лечителската енергия на Чо-Ку-Рей се съсредоточава във физическото тяло.
     Cho-Ku-Rei Doubled
  Cho-Ku-Rei Doubled

Удвоеният символ на Чо-Ку-Рей се ползва за проявяване. Съзнателно да проявим нещо в нашето измерение е сложна тема, но е от особена важност да се знае, че към това трябва да се подхожда изключително сериозно – Внимавайте какво си пожелавате, защото ще получите каквото искате.


Hon-Sha-Ze-Sho-Nen
Essential Reiki's Hon-Sha-Ze-Sho-Nen
Essential
Reiki
Traditional Reiki's Hon-Sha-Ze-Sho-Nen
Traditional
Reiki
Variant Hon-Sha-Ze-Sho-Nen
VariantХон-Ша-Зе-Шо-Нен има четири свързани и припокриващи се употреби.
            § Първо, праща Рейки през пространството и затова се ползва при дистанционно лечение.
            § Второ, праща Рейки през времето и затова се ползва за лечение в миналото или бъдещето
            § Трето, работи предимно в менталното тяло (по-скоро в съзнателния ум, отколкото в подсъзнанието)
            § Четвърто, той е врата към Записките на Акаша и затова се ползва за откриване, определяне и освобождаване от Кармични дългове.


Хон-Ша-Зе-Шо-Нен го превеждат по различни начини, включително и:
            § Няма минало, няма сега, няма бъдеще
            § Отвори книгата на живота и четѝ
            § Намасте (Здравей) – Богинята в мен поздравява Богинята в теб

Лечителската енергия на Хон-Ша-Зе-Шо-Нен се съсредоточава в менталното тяло.Sei-He-Ki
Essential Reiki's Sei-He-Ki
Essential
Reiki
Traditional Reiki's Sei-He-Ki
Traditional
Reiki

Сей-Хи-Ки се ползва в почти всички възможни ситуации свързани с лечение, които могат да включват и емоционални компоненти. Освен това се ползва за пречистване, защита, изчистване на негативна енергия, за освобождаване от енергийни прикрепвания и привързаности, а също и при леченията от разстояние. Може да се ползва за пречистване на храна и лекарства, а когато се ползва с ЧКР, може да освобождава и прочиства кристали и да повишава лечебните качества на лековете.

Сей-Хи-Ки е полезен при работа с пристрастеност за намаляване или премахване на ненаситната или непреодолима нужда.
Може да се ползва за ограничаване на негативни поведения и отношения, установени в сегашния ни живот. Например често може да помогне да се успокои поведението на проблемен тийнейджър.

Мощната способност на Сей-Хи-Ки за пречистване и защита, го правят идеален за изчистване и благославяне на стаи, домове и сгради. Ползвайте го за почистване на място от негативни енергии, резултат от дрязги и събития, случили се в сегашно време, както и от тези, които са били преди много години, че дори и преди вас. Освобождава включително и от енергии и мисловни създания, които са били прикрепени към места или предмети.

Сей-Хи-Ки може да се ползва за изчистване на енергийни блокажи, освобождаване от обвързаности и да поправя разкъсвания в аурата.

Лечителската енергия на Сей-Хи-Ки се съсредоточава в емоционалното тяло.
Dai-Ko-Myo
Essential Reiki's Dai-Ko-Myo Essential
Reiki
Traditional Reiki's Dai-Ko-Myo Traditional
Reiki
Reiki Variant Dai-Ko-Myo Seichim
Variant
Reiki Variant Dai-Ko-Myo Tibetan
Variant
Reiki Variant Sunyata
Variant
Reiki Variant Variant
4
Дай-Ко-Мьо може да се ползва в различни ситуации.
§ Първо, той се ползва при приемане на настройките за Рейки
§ Второ, той е мощен лечебен символ, може би най-силния, от достъпните ни в момента.
§ Трето, може да се ползва при пречистване и зареждане на кристали и други обекти.

Тук обсъждаме само съвременната версия на Дай-Ко-Мьо, двойната спирала с Раку. Но всички форми имат същата цел, ползвайте символа, който ви кара да се чувствате най-комфортно. Чувствайте се свободни да експериментирате, но не се замесвайте в дебати, кой е верния, тъй като най-вероятно нито един от тях не е точно „правилният“ ' (See the discussion on the Library Index page)

Важно е да окуражаваме използването на методът, с който се чувстваме най-добре и все пак да експериментираме и с другите. Най-добре ще изучим символите като ги ползваме и позволим на Рейки водачите ни да ни водят.

Дай-Ко-Мьо е първият символ, който се използва при инициация. Обикновено се визуализира над коронната чакра, преди да се изрисуват останалите символи. В Essential Reiki, се рисува върху дланите на двете ръце, а за трето ниво и в коронната чакра.

Дай-Ко-Мьо засилва много мощно лечебният ефект на всички форми на лечение с Рейки. Затова и се ползва при всяко лекуване, независимо дали е с полагане на ръце, дистанционно, индивидуално или в група, дали е за човек, предмет или ситуация.

Използвайте го често, ще бъдете очаровани и удивени от резултатите.

Лечителската енергия на Дай-Ко-Мьо се съсредоточава в духовното тяло.


Raku
Essential Reiki's Raku
Essential
Reiki
Traditional Reiki's Raku
Serpent
Variant


Засега Раку се ползва само при инициации, по време на които има две функции.
Първо улеснява отварянето на енергийните канали на инициирания, позволява му да поема много по-големи потоци чи и други основни енергии. Второ, използва се да раздели аурите на настройващия и настройвания.

Изглежда че има и други употреби за Раку, така че нека всеки се чувства окуражен да медитира върху него и да съобщава всяка нова информация.

No comments:

Post a Comment