Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Sunday, August 24, 2014

из "ЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ СЪТВОРЕНИЕ"


Чарлз Дарвин: „Защо всеки геологичен слой не е пълен с междинни
биологични видове? Може би това ще е най-силното възражение
срещу моята еволюционна, теория!

Джордж Симпсън: „Отсъствието на преходни биологични форми
не се ограничава само при бозайниците, а е универсален феномен,
отбелязан от палеонтолозите.

Александър Опарин: „С опитите си Пастьор разреши въпроса за
самозараждането на живота в отрицателен смисъл..
Той доказа, че живот произлиза само от живот.

Ърнест Кахан: „Абсурдно и безумно е да се вярва, че една жива клетка
възниква от само себе си, но въпреки това аз го вярвам,
понеже не мога да си представя нищо друго.

Жак Монод: „Най-големият проблем у еволюционната теория е
произходът на генетичния код и механизмите на неговото пренасяне.

Ханс Кун: „Една така сложна система, какъвто е генетичният апарат,
никога не може да бъде плод на случайност...
Ние не знаем как са възникнали първите биологични системи.

.Манфред Айген: „Как могат неорганичните молекули
да приемат биологична информация и да формират първичната клетка?
Това само по себе си е неразрешим проблем.

Давид Петерс: „Относно биогенетичния закон на Хекел е възможно
само едно заключение – той трябва да се забрави.
Така ще спрем да си служим с неверни и безсмислени аргументи.

Сър Артьр Кейт: „Еволюцията е недоказана и недоказуема.
Ние обаче вярваме в нея, защото тя е единствената алтернатива
на учението за Сътворението, което ние не искаме да приемем.

Джон Уотсън: „Еволюционната теория е универсално възприета
не защото е доказана, а защото единствената й алтернатива –
Сътворението, е очевидно невероятна.

Ханс Мор: „Цялата история на човечеството е белязана от убийства,
изтезания и геноцид. Как сме стигнали до тези ужасни гени?
Ясно е, че по нас са полепнали яйчните черупки на еволюцията.

Томас Хъксли: „Аз трябва да призная, че не можах да намеря нещо
по-добро от Библията, когато търсех фундамент,
на който да се изградят моралните взаимоотношения.No comments:

Post a Comment