Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Tuesday, January 7, 2014

Aum Namo Bhagavate VasudevayaVedic mantra for protection.

The all knowing all pervasive Supreme Lord is providing us with divine mercy.

No comments:

Post a Comment