Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Sunday, August 4, 2013

Ако други планетарни тела обикалят нашия свят

Какво щеше да е ако други планети обикалят около нас на същата дистанция като Луната?
Of course, if Jupiter were out there where our moon is, our crust would be ripped, wobbled and cracked to such an extreme degree that we’d be living on an earthquake-riddled, flood-tide, volcano-Earth. But think of the night sky!!!

No comments:

Post a Comment