Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, June 24, 2013

Основни кодове и Кодове за пари

Заедно, Получава се, Добий, Брой
Заедно, Получава се, Добивам, Броя


Вместе - Заедно

Заедно – най основният код, казва се пред всички кодови системи. Това е команда за обединение на съзнанието с подсъзнанието. Авторът съветва да се използва във всяка ситуация, при решаването на всякакви въпроси, винаги когато искате да сте победител. Успехът ви е гарантиран 95%.

Получается – Получава се

Получава се – вторият код на подсъзнанието. Има се предвид, че нещата които искате се получават /осъществяват/  в настоящето. Използвайте го когато започвате нова работа, нов проект, искате нови познанства и т.н.


Обрести – Добий /Сдобий се, Придобий/

Добий /Сдобий се, Придобий/ - Добий, т.е материализирай това което се е получило. Във втория код се получава, а с този се материализира и имате измерими резултати. Можете да добиете къща, кола, партньор в живота, престижна, високоплатена работа. Може да добиете също свобода, независимост от вредни привички, от страхове и комплекси.


Считай - Брой

Брой – този код е за пари, ако се е получило да ги добиете – бройте.


Заедно - Получава се - Добий /Сдобий се, Придобий/ - Брой! – казва се три пъти, без да мислите за нищо – когато пускате пари в зелената купичка в къщи, в зелената купичка в офиса /техниката за зелената купичка е преведена на предни страници в темата/.  Когато сте в банки, в бижутерии, навсякъде където има пари или злато. Тази кодова система важи и за всякакви материални блага и ценности. Главното е да не акцентирате вниманието си на междините процеси до получаването им.

via - http://dreamland-bg.com/index.php?topic=2427.msg52840#msg52840

Sunday, June 16, 2013

Психолозите казват:


1* Ако човек се смее твърде много, дори на глупави неща, той дълбоко в себе си е самотен.

2* Ако човек спи много, той е тъжен.

3* Ако човек говори по-малко, но бързо, той пази тайни.

4* Ако някой не може да плаче, той е слаб.

5* Ако някой яде по необичаен начин, той е напрегнат.

6* Ако някой плаче за малки неща, той е невинен и с меко сърце.

7* Ако някой се ядосва на глупави или незначителни неща, означава, че се нуждае от обич.

Опитай се да разбереш хората.

Сподели!

Saturday, June 15, 2013

Мечтай осъзнато!

“Training your mind in the shamanistic way empowers your subtlety. If you can conceive a big dream for yourself, you enlarge your world and stretch yourself to greater possibilities. Dreaming the big dream is so much a part of the sixth sense, for it lures you toward the extraordinary, to what is considered impossible.” ~Stuart Wilde, Sixth Sense

"Обучавайки съзнанието си по шамански начин, засилваш проницателността и финните си усещания.
Ако можеш да измислиш и да си представиш една голяма своя мечта, то ти разширяваш света си и самия себе си към по-големи възможности.
Мечтаейки голямата мечта е толкова голяма част от шестото чувство, че те примамва към необикновеното, което се смята за невъзможно."

~ Стюарт Уайлд, Шесто чувство