Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Tuesday, January 8, 2013

Шчетинин - "Човек може всичко!"

днес съм готов да споря, 
готов съм спокойно и уверено, 
с пълна отговорност да повтарям: 
"Човек може всичко!" 

И това не е сляпа вяра. Дайте възможност на човека да може! 
А ако понякога ни се струва, че не можем, то това не е от "действителното положение на нещата", а от това, че сме сгрешили пред собствената си природа, пред най-сложната система-човек.

из `Мелодията на детството` от Шчетинин

No comments:

Post a Comment