Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, December 31, 2012

A Story

Вървяло си момиче...
- Накъде?

Стигнало брега на морето...
- А какво намерило там?

Разхождащи се чайки и гларуси...
- И какво станало после?

То се разхождало сред тях...
- И какво от това?

Ами, когато вятърът призовал птиците и те литнали в нощта се оказало, че и момичето също отлетяло с тях!
- Очаква ли се да ти повярвам?

Това е история, дали е истинска или фантазия....

No comments:

Post a Comment