Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, October 8, 2012

Окултната памет на душата

За да преминем от едно съществуване към друго се нуждаем от водите на Лето. 
Но забравата не е пълна. 
Ние се раждаме с цял «вързоп» неясни спомени, стремежи, предчувствия. 
Понякога в един скромен живот се среща висш идеализъм. Не е ли той свързан с обет, даден в отвъдното? 
Окултната памет на душата е изключително силна. 
Истинската вяра е безмълвната преданост на душата към себе си. 
Земният живот е място за придобиване на воля, небесният е духовен ръст и осъществяване на започнатото на земята.


Едуард Шуре

No comments:

Post a Comment