Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Tuesday, October 30, 2012

7 ЗАКОНА ЗА УСПЕХ

Този списък е съставил знаменитият психолог Ранди Гейдж:

1. Закон за пустотата:
Ако са ви нужни нови обувки, изхвърлете старите.
Ако ви е нужна нова дреха, почистете шкафа си.
Трябва доброволно да се разделите със своите стереотипи.

2. Закон за циркулацията:
Бъдете готови да пуснете това, което имате, за да получите това, което желаете.

3. Закон за въображението:
Отначало трябва да видите своето процъфтяване във вашето въображение.
Направете описание на своя идеален ден и не показвайте описанието на никого, освен на този, на когото се доверявате.
Пазете това описание някъде подръка и в свободното време го препрочитайте.

4. Закон за творчеството:
Човек може да постигне щастие посредством енергията на своето мислене, интуицията и въображението.

5. Закон за даването и получаването:
Ако давате нещо със сърце, то ще ви се върне стократно.
Когато получавате блага, много е важно да ги споделите с обкръжаващите ви. 
Ако имате някакъв дар, а не го използвате, това оскърбява вашата божествена същност. Отнасяйте се почтително към способностите, които имате и ги споделяйте с другите. 
Ако правите това, ще привлечете още много блага в живота си.

6. Закон за десятъка: 
Вселената винаги взима своя десятък. 
Това е просто закон за благодарността към източника, който ни поддържа – 10% от това, което имате. 
Никога няма да узнаете как ще се върне към вас този десятък. 
Парите са обикновено явление. Но отдаденото в десятък може да се върне към вас във вид на сдобряване с някого, нови приятелски отношения, оздравяване и т.н.

7. Закон за всеопрощаването: 
Ако не можете да прощавате на хората, вие няма да можете да приемете своето богатство. 
Ако вашата душа е запълнена с ненавист, за любовта няма да има място да влезе. 
Необходимо е да се избавите от отрицателните чувства, които ви угнетяват и не ви дават покой.

от тук: Източник

No comments:

Post a Comment