Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Saturday, September 29, 2012

Научете децата си

Научете децата си, че нямат нужда от нищо извън себе си, за да бъдат щастливи и че истинското щастие се намира вътре в тях. Научете ги на това и ще сте им дали велик урок.

Научете децата си, че всеки опит е успех и че всяко усилие постига победа, като първото е не по-малко достойно за уважение от последното.

Научете децата си, че са дълбоко свързани с всичко в живота, че са Едно Цяло с всички хора и с цялата Природа. Научете ги на това и ще сте им дали велик урок.

Научете децата си, че живеят в свят на великолепно изобилие, че има достатъчно за всекиго и че най – великото е не да трупаш, а да споделяш и тогава ще получиш най – много.

Научете децата си, че от тях не се изисква нищо, за да бъдат достойни за почтен и пълноценен живот, че няма нужда да се състезават с никого за нищо и че благословията на Живота ще получат всички.

Научете децата си, че за любовта няма условия, че не трябва никога да се тревожат дали няма да изгубят вашата любов и че най – големия дар, който могат да поднесат на света, е тяхната безусловно споделена любов.

Научете децата си, че да бъдеш неповторим, не значи да се сравняваш, защото всеки е различен.

Научете децата си, че не съществува нищо, което не биха могли да направят, но каквото и да правят – трябва да е със Сърце.

Научете децата си на тези неща и ще сте им дали велик урок за цял живот. Научете ги на това не с думи, а с дела; не като им го кажете, а покажете. Защото децата ще ви подражават, ще искат да станат като вас и дори да се състезават с вас въз основа на онова, което правите.

Нийл Доналд Уолш

Tuesday, September 25, 2012

Из словата на Чероките

A Woman’s highest calling is to lead a Man to his soul, so as to unite him with Source.
Her lowest calling is to seduce, separating Man from soul and leave him aimlessly wandering.

A Man’s highest calling is to protect Woman, so she is free to walk the earth unharmed.
Man’s lowest calling is to ambush and force his way into the life of a Woman.

♥ Cherokee Proverb

Thursday, September 20, 2012

“Strange is our situation here upon earth.

Each of us comes for a short visit, not knowing why, yet sometimes seeming to a divine purpose. 

From the standpoint of daily life, however, there is one thing we do know: 
That we are here for the sake of others…for the countless unknown souls with whose fate we are connected by a bond of sympathy. 

Many times a day, I realize how much my outer and inner life is built upon the labors of people, both living and dead, and how earnestly I must exert myself in order to give in return as much as I have received.”

—   Albert Einstein

Tuesday, September 18, 2012