Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Saturday, June 9, 2012

Влюбването е преходно състояние

Като говорим за влюбването, ние имаме предвид онази любов, която се явява и се губи като снега.
Тя се топи като снега и захарта, затова я наричаме снежна или захарна любов. 
Влюбването е преходно състояние. 

Да се влюбиш, това значи да се облечеш с най-новата си дреха, както се обличаш за велик празник. Порадваш се един ден или няколко часа на новата си дреха, но след това обличаш пак старата, работническа дреха. 

Не съжалявайте, че сте изгубили едно преходно състояние. 
То е детинско състояние, през което човек минава, за да влезе в нещо постоянно. 

Всяка загуба, която човек претърпява, не е нищо друго, освен вътрешна промяна, през която неизбежно трябва да мине. Вътрешните промени, които стават с човека, водят към придобиване на истински качества. Към тях човек трябва да се стреми. Всеки човек иска да изработи своя характер.

лекция от Учителя, държана на 27 март 1927 г., София

No comments:

Post a Comment