Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Sunday, June 24, 2012

БЛОГ ЗА СЕРИОЗНИ ХОРА: Учителя за България - България ще бъде благословен...

Носете тази мисъл навсякъде.
Помнете: Няма зло за България. Българският народ ще се повдигне. Бог ще даде на България толкова земя, колкото й е необходима. Още от създаването на света, Бог е начертал границите на България, предвидил е каква форма на управление да има. Един ден този план ще се приложи. Това бе предвидено, какато за България, така и за всички народи. Бъдещето на българският народ, с малки изключения е светло. Бъдещето на слaвянството-добро. Те носят такава култура, каквато никой не подозира. Всички народи ще черпят от тази култура. Тя ще бъде култура на братство, равенство и свобода. В името на тази свобода всички народи ще се обединят и то така, че големите народи ще покровителстват малките.

Сега аз проповядвам на българите, защото Бог е решил да ги благослови. България ще бъде благословена! Времето ще покаже истина ли говоря, или не. ...Не се обезсърчавайте и бъдете благодарни за това, което Бог ви е дал. Всяка година той ще ви дава все повече и повече.
Българският народ е търпелив. Той издържа турското робство. Издържа на всичко. Издържа на насилието. Ще издържи и в бъдеще. ''

Кое е същественото за българина? Той е най-твърдият елемент, който съществува. Най-доброто семе, което най-добре расте, това е българинът!


Още може да прочетете тук:

БЛОГ ЗА СЕРИОЗНИ ХОРА: Учителя за България - България ще бъде благословен...: ''От 1945г започва период, който ще трае 45г. дo 1990г. Идват такива времена и идва такава власт, че който й се противопостави, ще си п...

Saturday, June 9, 2012

Влюбването е преходно състояние

Като говорим за влюбването, ние имаме предвид онази любов, която се явява и се губи като снега.
Тя се топи като снега и захарта, затова я наричаме снежна или захарна любов. 
Влюбването е преходно състояние. 

Да се влюбиш, това значи да се облечеш с най-новата си дреха, както се обличаш за велик празник. Порадваш се един ден или няколко часа на новата си дреха, но след това обличаш пак старата, работническа дреха. 

Не съжалявайте, че сте изгубили едно преходно състояние. 
То е детинско състояние, през което човек минава, за да влезе в нещо постоянно. 

Всяка загуба, която човек претърпява, не е нищо друго, освен вътрешна промяна, през която неизбежно трябва да мине. Вътрешните промени, които стават с човека, водят към придобиване на истински качества. Към тях човек трябва да се стреми. Всеки човек иска да изработи своя характер.

лекция от Учителя, държана на 27 март 1927 г., София