Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, February 27, 2012

Молитви на Морна

в тези молитви може да се обърнем към всеки предмет, към парите, дома и т.н. защото всичко живо и неживо има енергийно поле. 
 
ЧАСТ 1

Божествени Създателю, баща, майка, син в едно...
Ако аз,..............моето семейство, роднини и предци сме Те обидили - 
Теб........, твоето семейство, роднини и предци с мисъл, дума или действие от началото на нашето сътворение до днес, смирено, смирено молим, прости ни! 
За всички наши страхове, грешки, обиди, вини, оскърбления, блокажи и привързаности, които сме създали, натрупали и приели от началото на съществуването ни до наши дни.

ЧАСТ 2

Да, ние ви прощаваме. 
Нека водата на живота ни освободи от всички духовни, ментални, физически, материални, финансови и кармични зависимости.
Извади цялата натрупана памет, освободи и отрежи всички нежелани и негативни спомени и блокажи, които ни свързват и привързват
Изчисти и преобразувай всички тези нежелани енергии в ЧИСТА СВЕТЛИНА! 
Запълни празните пространства, оставени след тях с БОЖЕСТВЕРНА СВЕТЛИНА

НЕКА БОЖЕСТВЕНИТЕ РЕД,СВЕТЛИНА, МИР, БАЛАНС, МЪДРОСТ, РАЗБИРАНЕ И ИЗОБИЛИЕ бъдат реализирани за всички нас в нашите дела чрез ВСЕВИШНАТА СИЛА НА ЕДИННИЯ СЪЗДАТЕЛ, ОТЕЦ, МАЙКА И СИН В ЕДНО, комуто се покланяме и в когото е нашето същвествование днес , и всякога и во веки веков!
НИЕ ВСИЧКИ СМЕ СВОБОДНИ!
ТАКА ДА БЪДЕ!
......................................................

Джо Витале в своята книга дава КРАТКАТА МОЛИТВА НА МОРНА

Божествени създателю, баща, майка, син като едно...
Ако аз, моето семейство, роднини и предци, сме обидили теб, твоите роднини и предци с мисъл, дума, действия или дела от началото на нашето сътворение до днес, ние молим за твоята прошка.
Нека тя изчисти, пречисти, освободи и премахне всички отрицателни спомени, блокировки, енергии и вибрации и нека преобразува тези нежелани енергии в чиста светлина.
И нека стане според думите ми.


(фразата „така да бъде” означава , че работата на човека е завършена и започва работата на Бог)

Източник - http://myvictory4.wordpress.com/2011/06/26/


Превод за Дриймленд от руски - libo

от тук:

No comments:

Post a Comment