Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Wednesday, February 22, 2012

Общуване с водачите - малко Крион

Признайте присъствието на вашите водачи устно и високо. Направете го поотделно, но така че всички да ви чуят. Кажете на водачите, че ги обичате и почитате за работата им с вас. Почувствайте любовта им. Помолете ги да ви докоснат. Разплачете се от радост, ако ви се иска, защото това е съвсем естествено и умест­но.

Последната стъпка е решаваща. Без нея вашата работа е безполезна. Проумейте ролята на вода­чите и няма да има нещо, което да не можете да създадете! Те са вашите проводници към другата страна на воала. Ако не разберете това, няма да успеете да осъществите общуването.

2. Под контрола на ръководителя на групата обяс­нете накратко на водачите съответния проект и неговата цел. Не си въобразявайте, че водачите знаят всичко за онова, което правите. Водачите са в астрала и никога не са във вашето съзнание. Бъдете максимално ясни в обясненията и се старайте да им дадете само информацията за желания краен резултат, а не инструкции как да го постигнат.

3. Заедно помолете водачите да се присъединят към вас.

4. Замълчете и навлезте в състояние на медита­ция. Дайте време на прехода. Визуализирайте колко силни сте станали.

Лий Каръл

от тук:

No comments:

Post a Comment