Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Thursday, December 29, 2011

Моя Карма, Твоя Карма


"Как постъпваш с мен е твоя карма,
как реагирам е моя".
- неизвестен автор

No comments:

Post a Comment