Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, November 21, 2011

Dare To Do It - Искам да те предизвикам!


Но аз искам да ви предизвикам.

Искам да помислите в по-голям мащаб, отколкото сте мислили някога преди.
Искам от вас да дръзнете да направите нещо, което си струва.

В крайна сметка, ако можехте да имате, да направите или да бъдете всичко, какво бихте искали?
Ако знаехте, че няма да се провалите, какво бихте направили?
Ако спечелите милиони долари от лотарията и всичките ви сметки са изплатени, а бъдещето ви — сигурно, какво ще направите тогава?

Какъвто и да е отговорът ви, направете го сега.
Дръзнете да направите нещо, което си струва.


Джо Витале

No comments:

Post a Comment