Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Friday, August 19, 2011

Да разбереш есенцията :)

Разбрах, че....
Животът е като тоалетна хартия.Колкото си по-близко до края, толкова по-бързо минава.

Разбрах, че....
Tрябва да сме благодарни, че Господ не ни дава всичко, за което го молим.

Разбрах, че.....
Парите не могат да купят класа.

Разбрах, че... малките ежедневни неща, които ни се случват, правят живота толкова грандиозен.

Разбрах че....
Под твърдата обвивка на всеки се крие някой,който иска да бъде оценен и обичан.

Разбрах, че....
Господ не е създал всичко за един ден Какво ме кара да мисля, че аз ще мога?

Разбрах, че....
Игнорирането на фактите не променя фактите.

Разбрах, че....
Колкото по-малко време имам за работа,толкова повече работи свършвам.

No comments:

Post a Comment