Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Sunday, June 5, 2011

‎"Това което се случва извън теб, ще помогне да разбереш това, което се случва вътре в теб. Това което се случва вътре в теб, ще помогне да разбереш това, което се случва извън теб"

No comments:

Post a Comment