Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Wednesday, June 8, 2011

Да Поддържаш Собственото Си Равновесие

Слушай, о, човеко, докато ти давам тайната, така че ти да не вкусиш промяната.
Всеки ден да лежиш по един час с глава, насочена към мястото на положителния полюс (север).
Един час на ден трябва да лежиш с глава, насочена към отрицателния полюс (юг).
Докато главата ти е разположена на север, дръж съзнанието си от гърдите до главата.
А когато главата ти е разположена на юг, дръж мислите си от гърдите до краката.
Поддържай се в равновесие веднъж на всеки седем дни и твоето равновесие ще запази цялата си сила.
Да, ако си стар, тялото ти ще се освежи и ще се сдобиеш с младежка сила.
Това е тайната, известна на Господарите, чрез която възпират пръстите на Смъртта.
~
из "Изумрудените скрижали на Тот Атланта"

No comments:

Post a Comment