Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Wednesday, June 29, 2011

За Келтите

Диодор Сицилийски за Келтите:
От гледна точка на физиката имат ужасен вид, а гласовете им звучат дълбоко и твърде остро. В разговор употребяват малко думи и си служат с недомлъвки като често правят само намеци и оставят редица неща за размишление...
Самохвалци са и чусто отправят заплахи, склонни са и към патетично комедиантство, но все пак не може да се отрече, че притежават проницателен ум и вродено влечение към науката....
По време на ядене седят на земята върху кучешки или вълчи кожи.

Castelfest in the Netherlands - DevianArtist

Страбон:
Страстно обичат войната, горда, устремена в боевете раса (галите - келти на гр.).
Към искреността и смелостта им трябва да добавим и детинското им самохвалство и слабостта им към украшенията.

Celtic Crosses - DevianArtist

Келтското изкуство се характеризира с известна дистанцираност спрямо изобразяваната действителност, която понякога води до абстракция.
Източник на вдъхновение обикновено е растителния и животински свят, претворяван в силно стилизирани композиции с фини, изящни черти, изпълващи цялото свободно пространство.
Това е изкуство на абстракцията, илюзията и недоизказаността в противовес на тогавашното гръцко изкуство.


Celtic art: iron panoply
Museum of Epernay


специфични за начина на живот и душевността на келтите са:
загадъчност, говорене с недомлъвки, използване на илюзии и метафори.

No comments:

Post a Comment