Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Friday, June 3, 2011

Неметон, Свещенна Дъбрава, Свято място

Неметони - светилище, свято място и най-вече свещената поляна.

Всеки може да създаде такова светилище като нарисува кръг.
Например да разположи в градината си камъни, подредени в окръжност.

Вътрешността на кръгът е енергетична среда, той променя околната енергия. Определя границите на свещеното място, а също е и защита.
Има една история за приятели, които замръкнали на пясъчна ивица, но въпреки умората и шумът, не могли да заспят. Един от тях начертал кръг и всички много бързо се успокоили и заспали.

A nemeton was a sacred space of ancient Celtic religion. Nemeta appear to have been primarily situated in natural areas, and, as they often utilized trees, they are often interpreted as sacred groves. - Wiki

1 comment:

  1. Това за Неметони, ми беше много интересно и историята с приятелите!Благодаря и усмихнат уикенд!:)

    ReplyDelete