Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Thursday, May 12, 2011

Визуализация денег с аффирмациями

No comments:

Post a Comment