Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Monday, April 11, 2011

Блага дума

Блага дума на устата, туй е ключът на сърцата,
мили поглед на очите, туй език е на душите.
Нежно чувство проявено, всяко зло е разтопено.
Силна воля увенчава всяко дело и проява.

Любовта със тях съгражда,
тоз живот, що тук се ражда.

No comments:

Post a Comment