Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Saturday, March 19, 2011

Яна - Прана - идеи на Дънов

.............................................

Формата на сегашните хора не е нищо друго освен “прана в движение”. 
Когато праната не е еднакво разпределена в човешкото тяло, се раждат болестите; 
когато праната не е еднакво разпределена в чувствата, ражда се недоволството; 
когато праната не е еднакво разпределена в мислите, ражда се безсмислието.

Живата енергия, която трябва да освежи организма ви, идва от гръбначния стълб. Мозъкът на гръбначния стълб има свойството да поглъща праната от въздуха и да я предава на целия организъм. Яви ли се някакво подпушване в малкия мозък, праната не може да продължи пътя си към главния мозък, а това се отразява зле на целия организъм.

Задачата на човека се заключава в хармонизиране на силите на организма и в създаване на правилни отношения с всички звезди. Сегашният човек не възприема правилно енергиите на Космоса, вследствие на което на някои места в организма са натрупани повече енергии, отколкото трябва, а на други места – по-малко. Това неправилно разпределение създава доста страдания. И най-възвишените енергии, натрупани на едно място, създават тягостни състояния.

Ранните слънчеви лъчи са най-благоприятни за човека. В Слънцето има един голям трансформатор, който изпраща енергия по цялата Земя; има и специален трансформатор за всеки човек на Земята. Всеки човек има трансформатор, който приема специално изпратените за него светлина и енергия.

Енергията постоянно еволюира във Вечността.

Праната идва от Слънцето, от планетите, от звездите. С мозъка си, с мислите си ти акумулираш праната от Слънцето и от там изпращаш по цялото тяло. Ако те боли някой орган, можеш да извадиш част от събраната прана в мозъка и да я отправиш към него, да го лекуваш.

За да се пригоди към умовете на хората мисловната енергия, специални същества слизат от особено високи светове и я обработват. Не мислете, че човешкият мозък се нуждае от същата енергия, която е нужна на стомаха. Една е енергията, при която стомахът функционира, друга е, при която белите дробове функционират, различна е и тази на мозъка. За да се образува формата на една благородна, възвишена идея в мозъка, се изисква специфична енергия, която обхваща само горната част на челото. Долната част на челото може да схване друга идея.

Мъгливите и влажни дни са по-добри проводници на Божествените енергии, които идват отвън. Влажните дни са магнетични. Има организми, които определено се нуждаят от влага.

Човек не може да бъде здрав, ако не разбира законите на праната. В този смисъл дишането не е нищо друго, освен метод за акумулиране на прана. Човек трябва да постъпва правилно, за да може да събере праната и да я употреби правилно. Ако умът, сърцето и волята ти не работят правилно, ти ще се лишиш от праната, която ти е необходима. Ако не мислиш, чувстваш и постъпваш правилно, нервната, дихателната и стомашната система ще се лишат от нея и няма да могат да извършват правилно своите функции.

Всеки отделен ден има различна енергия. Във всеки ден различни разумни същества функционират.
Дните се различават един от друг, месеците – също, годините – също.

Грамадна енергия е заключена в камъните, моретата, Космоса. Човекът не е използвал докрай възможностите на своя мозък, нито се ползва от тези необикновени източници на енергия.

Дишането е прослава на Господа. Онзи, който не може да диша, нито себе си хвали, нито Господа хвали. Ако дишате правилно, вие сте оградени с Божието благословение.

Духът Божи дава енергията на Слънцето, то пък я внася в главния мозък, в ларинкса, в сърцето и в душата. Хилядолистникът (коронната чакра) черпи някои от цветовете си от Сириус и Орион.

Високите планини са приемници на най-хубавата част от слънчевата енергия. Те са складовете на Божествената енергия, място за разумна работа.

Отклони ли се човек от естествените движения, от естествения живот, губи красотата и пластичността си. Чрез движенията си регулира енергиите на своя организъм. Колкото по-съзнателни са движенията му, толкова по-правилно се регулират тези енергии. Движенията разтърсват въздуха, чиито трептения се предават на физическото тяло чрез двойника. Той е антена, чрез която човек възприема впечатления от външния свят. Поради това двойникът обвива тялото и го предпазва от нещастия. Колкото по-добре човек регулира двойника си, толкова по-правилно ще приема впечатления от външния свят.

Скъпоценните камъни са носители на възходящи творчески енергии и служат като естествени трансформатори, затова се препоръчва да се носят като предпазно средство от зловредни влияния и като трансформатори на низши желания.

Живата енергия, която трябва да освежи организма, идва чрез гръбначния стълб. Мозъкът на гръбначния стълб има свойството да поглъща праната от въздуха и да я предава на целия организъм.

Малко прана – слаба памет.

Всички болести и неразположения се лекуват с дълбоко, пълно и съзнателно дишане. Онези хора, които не дишат дълбоко, с любов, не могат да възприемат праната от въздуха.

No comments:

Post a Comment