Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Friday, March 4, 2011

Моделът на Разсъждение - на Изток и на Запад

Целия западен свят, в това число и ние, разсъждаваме по модела причина-следствие. 


Раздробяваме действителността на късчета, достатъчно малки, за да бъдат обозрими. Създаваме идеална изолирана среда, правим опити, забелязваме закономерности и от тях извличаме правила, които наричаме познание.


Лошото при този подход е, че в природата тези идеални условия и тази изолирана среда не се случват.


Обратно на нас източните учени изследват света в неговата цялост. 
Убедени са, че дори наличето на още едно стръкче равнец променя всички събития не само на поляната, а изобщо.


При толкова съществена разлика в подходите, не може да е случайно съвпадение фактът, че именно те са успели да постигнат познание и практики относно нематериалната страна на живота ни.


Аз опитвам да се приуча да мисля и по техния начин. 
Който се интересува, да погледне "Идзин. Книга на промените" превода на Ричард Вилхелм (има я в Спиралата).


Bibi

No comments:

Post a Comment