Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Friday, March 4, 2011

Радостта

"Тантристко преобразяване" на Ошо.

Там той обяснява че


радостта на тялото е удоволствието,

радостта на ума - щастието,

а радостта на духа - блаженството.



"Сега виж: удоволствието е налице, когато енергията ти тече навън - телесната енергия. 
Радост имаме, когато енергията тече навътре - субективна, психологическа радост. 
А кога е налице блаженството? 
Когато енергията ти не тече наникъде, а просто присъства. Не отиваш никъде, просто си там - чисто съществуване. /Pure Awareness/
Сега нямаш никакви цели, нямаш желания, които искаш да изпълниш, нямаш и бъдеще. Тук и сега си. 
Когато енергията се е превърнала в басейн, когато не се движи наникъде, не тече изобщо; без цели за постигане, без нищо, което да се търси; ти си просто тук, невъобразимо тук, тотално тук; това сега е цялото време, оставено на твое разположение, а това ТУК - цялото ти пространство. 

Тогава изведнъж тази събрана енергия, която не се движи наникъде, не е обезпокоявана от тялото и ума, се превръща в огромна сила вътре в теб... Отваря се хилядолистният лотос."

No comments:

Post a Comment