Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Sunday, January 2, 2011

Здравето, Дар от Бога. :: Солта - най древното лекарство!

Здравето, Дар от Бога. :: Солта - най древното лекарство!

Солта се използва от незапомнени времена. В някои култури тя се цени колкото златото, а жителите на пустинята знаят, че употребата на сол е гаранция за тяхното съществуване. За тях солните находища са синоним на златни мини.

No comments:

Post a Comment