Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Friday, December 10, 2010

Хей вода, водичке... Въздуха лечебен вдишвам...

Starlight' в темата за подсъзнанието ги споделя :)

Хей вода, водичке,
ти измиваш всичко,
премахваш ти което,
тежи ми на сърцето


Въздуха лечебен вдишвам
навътре в дробовете,
а когато го издишам
ме напускат страховете

No comments:

Post a Comment