Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Saturday, October 23, 2010

Сетива и органи, меридиани

Ушите чуват, дори когато спим.

Според философията на Дао ушите са “отвори” към бъбреците и както очите сигнализират за проблеми в черния дроб, 

а носа - за проблеми в белите дробове, 

така ушите предупреждават за неблагополучия в бъбреците.


viaNo comments:

Post a Comment